Urząd Marszałkowski WD informuje, że w dniu 22 marca 2024 r. Uchwałą nr 8579/VI/24 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów dla Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Harmonogram obowiązuje również na dzień 31 marca br.

Harmonogram obejmuje nabory konkurencyjne i niekonkurencyjne zaplanowane na kolejne 12 miesięcy, w związku z tym następne nabory będą dodawane sukcesywnie przy kolejnych zmianach dokumentów