Zapraszamy do zapoznania się z raportem z  konsultacji społecznych zmian w dokumencie Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027.Grafika zachęcająca do zapoznania się z raportem z konsultacji społecznych zmian w dokumencie Strategia ZIT WrOF, grafika przedstawia książkę, ludzi dyskutujących i elementy graficzne