Bez kategorii

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych ZIT WrOF- spotkanie odwołane

UWAGA!!! W związku sytuacją epidemiologiczną w Polsce dotyczącą ryzyka zakażenia wirusem COVID-19 oraz z powodu niskiej frekwencji osób, spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF, w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna RPO WD 2014-2020, planowane na dzień 17 marca 2020 r., zostało odwołane. Informacji dotyczących konkursu nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-384/20 […]

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia – OSTATNIE MIEJSCA !!!

ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW Temat szkolenia: „Pomoc Publiczna” – 10 października 2019 r. Miejsce: Hotel Europejski, ul. Piłsudskiego 88,  50-017 Wrocław Temat szkolenia: ”Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczenie projektów z wykorzystanie systemu SL2014 (teoria i praktyka)” – 21 października 2019 r. Miejsce: Hotel Europeum, ul. Kazimierza Wielkiego 27a w godz. 09:00 – […]

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów – ostatnie wolne miejsca

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej  zaprasza na: ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW Temat szkolenia: „Pomoc Publiczna” – 5 września 2019 r. Miejsce: Hotel Europejski, ul. Piłsudskiego 88,  50-017 Wrocław Osoby zainteresowane uczestnictwem w powyższym szkoleniu proszone są o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego i przesłanie wypełnionego formularza w […]

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów.

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej  zaprasza na:   ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW   Temat szkolenia: „Pomoc Publiczna” – 5 września 2019 r. Miejsce: Hotel Europejski, ul. Piłsudskiego 88,  50-017 Wrocław   Temat szkolenia: „Kwalifikowalność wydatków” – 6 września 2019 r. Miejsce: Hotel Europejski, ul. Piłsudskiego 88, […]

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW ”Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczenie projektów z wykorzystanie systemu SL2014 (teoria i praktyka)” – 2 lipca 2019r.

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW”Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczenie projektów z wykorzystanie systemu SL2014 (teoria i praktyka)” Szanowni Państwo!!! Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej  zaprasza na: SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW”Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczenie projektów z wykorzystanie systemu SL2014 (teoria i praktyka)” Wrocław 2 lipca 2019 r.   Szkolenie zostanie zorganizowane  w […]

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18

31 stycznia 2019 roku został zakończony nabór wniosków o dofinansowanie nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18 dla Poddziałania 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF.W ramach konkursu złożono  44 wnioski o dofinansowanie, których wartość całkowita wynosi  48 765 578,56 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki  europejskie) to 41 318 408,97 zł.5 lutego 2019 roku rozpoczął się etap oceny formalnej ww. wniosków o dofinansowanie. Komisja […]

Zmiany w naborze nr RPDS.03.03.02-IP.01-02-325/18

W dniu 5 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zatwierdził zmiany w dokumentacji konkursowej dla Poddziałania 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF, typ E Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy – nr naboru RPDS.03.03.02-IP.01-02-325/18.  Aktualne […]

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach naboru RPDS.05.02.02-IZ.00-02-287/17

W dniu 21 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 258/VI/19 w sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego […]

Zakończenie oceny merytorycznej dla naboru nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-300/18 w ramach Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF

3 grudnia br. został zakończony etap negocjacji dla naboru nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-300/18 w ramach Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF. Do oceny strategicznej zostało przekazanych 26 projektów, których wartość całkowita wynosi 40 231 386,28 zł,  natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 34 146 506,74 zł. Etap oceny strategicznej ZIT WrOF […]

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – RPDS.10.04.02-IZ.00-02-269/17 oraz Informacja o Składzie Komisji Oceny Projektów

21 maja 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 5372/V/18  z dnia 21 maja 2018 r.  w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania […]

Komunikat w sprawie Kryteriów oceny zgodności ze Strategią ZIT WrOF- nabór 3.4

Komunikat w sprawie „Kryteriów oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT WrOF” w ramach konkursu  nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-249/17 dla poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF (typ projektów Aa). IP ZIT WrOF informuje, iż w ramach oceny Podkryterium 1.4 Wiek taboru podlegającego wymianie, 3 punkty otrzymają projekty zakładające wymianę całego taboru w wieku powyżej 15 lat. […]

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej RPDS.03.03.02-IZ.00-02-064/16

22.02.2017 Kategoria: Wiadomości Zakończyła się ocena formalna wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.2  Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze […]

Lista złożonych i zarejestrowanych wniosków w ramach konkursu RPDS.06.03.02-IZ.00-02-142/16

30 grudnia 2016 r. został zakończony nabór wniosków nr RPDS.06.03.02.00-IZ.00-02-142/16 w trybie konkursowym dla Poddziałania 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF. W ramach konkursu złożono 48 wniosków, których wartość całkowita wynosi 25 285 243,37 PLN,  natomiast wartość dofinansowania  17 830 937,63 PLN. Lista złożonych i zarejestrowanych wniosków w ramach konkursu znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o […]

Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF

Imformujemy o ogłoszeniu naboru  w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrstruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów  – Poddziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF Więcej informacji tutaj

1 2

Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close