Bez kategorii

Bezpłatne szkolenie on-line dla beneficjentów FEDS 2021-2027 „Zasada konkurencyjności i zamieszczanie ogłoszeń w bazie konkurencyjności w projektach FEDS 2021-2027” – 25 października 2023 r.

Dział Informacyjno-Szkoleniowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza na szkolenie on-line dla beneficjentów Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027  „Zasada konkurencyjności i zamieszczanie ogłoszeń w bazie konkurencyjności w projektach FEDS 2021-2027” Termin: 25.10.2023 r. w godz. 9.00-15.00 Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, prosimy […]

Bezpłatne szkolenie on-line dla beneficjentów Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 „Prawo zamówień Publicznych w projektach FEDS 2021-2027” – 4 października 2023 r.

Dział Informacyjno-Szkoleniowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza na Szkolenie on-line dla beneficjentów Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 „Prawo zamówień Publicznych w projektach FEDS 2021-2027” Termin: 04.10.2023 r., w godz.  9.00-15.00 Udział w szkoleniu jest bezpłatny Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić: formularz zgłoszeniowy Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy bezwzględnie poinformować […]

Szkolenie online: „Wprowadzenie do nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027” – 26 stycznia 2023 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza na szkolenie w formie webinarium: „Wprowadzenie do nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027” Szkolenie skierowane jest  do potencjalnych wnioskodawców programów nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy. Webinarium odbędzie się 26 stycznia br. (czwartek) w godz. 09.00 – 14.30 Webinarium odbędzie się […]

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” (PZM MOFW) – Etap II

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” (PZM MOFW) – Etap II Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia(PZM MOFW) jest strategią działania długoterminowego nastawionego na zapewnienie najlepszych środków dostępu do celów podróży i usług. Dokument zawiera plan wdrożenia tych działań. Opracowanie obejmuje obszar następujących gmin z województwa dolnośląskiego: […]

Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 23 listopad 2020 r.

Dnia 23 listopada 2020 r. Uchwałą nr 3046/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020). SZOOP RPO WD 2014-2020 v 61 – ZWD listopad 2020 Uchwała 3046_VI_20 z dn 23 listopada 2020 Wykaz zmian SzOOP v 61 – ZWD listopad 2020 Załącznik SZOOP […]

Aktualne zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą – na listopad 2020 r.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnym zestawieniem kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą – na listopad 2020 r.

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych ZIT WrOF- spotkanie odwołane

UWAGA!!! W związku sytuacją epidemiologiczną w Polsce dotyczącą ryzyka zakażenia wirusem COVID-19 oraz z powodu niskiej frekwencji osób, spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF, w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna RPO WD 2014-2020, planowane na dzień 17 marca 2020 r., zostało odwołane. Informacji dotyczących konkursu nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-384/20 […]

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia – OSTATNIE MIEJSCA !!!

ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW Temat szkolenia: „Pomoc Publiczna” – 10 października 2019 r. Miejsce: Hotel Europejski, ul. Piłsudskiego 88,  50-017 Wrocław Temat szkolenia: ”Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczenie projektów z wykorzystanie systemu SL2014 (teoria i praktyka)” – 21 października 2019 r. Miejsce: Hotel Europeum, ul. Kazimierza Wielkiego 27a w godz. 09:00 – […]

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów – ostatnie wolne miejsca

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej  zaprasza na: ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW Temat szkolenia: „Pomoc Publiczna” – 5 września 2019 r. Miejsce: Hotel Europejski, ul. Piłsudskiego 88,  50-017 Wrocław Osoby zainteresowane uczestnictwem w powyższym szkoleniu proszone są o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego i przesłanie wypełnionego formularza w […]

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów.

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej  zaprasza na:   ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW   Temat szkolenia: „Pomoc Publiczna” – 5 września 2019 r. Miejsce: Hotel Europejski, ul. Piłsudskiego 88,  50-017 Wrocław   Temat szkolenia: „Kwalifikowalność wydatków” – 6 września 2019 r. Miejsce: Hotel Europejski, ul. Piłsudskiego 88, […]

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW ”Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczenie projektów z wykorzystanie systemu SL2014 (teoria i praktyka)” – 2 lipca 2019r.

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW”Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczenie projektów z wykorzystanie systemu SL2014 (teoria i praktyka)” Szanowni Państwo!!! Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej  zaprasza na: SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW”Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczenie projektów z wykorzystanie systemu SL2014 (teoria i praktyka)” Wrocław 2 lipca 2019 r.   Szkolenie zostanie zorganizowane  w […]

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18

31 stycznia 2019 roku został zakończony nabór wniosków o dofinansowanie nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18 dla Poddziałania 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF.W ramach konkursu złożono  44 wnioski o dofinansowanie, których wartość całkowita wynosi  48 765 578,56 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki  europejskie) to 41 318 408,97 zł.5 lutego 2019 roku rozpoczął się etap oceny formalnej ww. wniosków o dofinansowanie. Komisja […]

Zmiany w naborze nr RPDS.03.03.02-IP.01-02-325/18

W dniu 5 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zatwierdził zmiany w dokumentacji konkursowej dla Poddziałania 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF, typ E Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy – nr naboru RPDS.03.03.02-IP.01-02-325/18.  Aktualne […]

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach naboru RPDS.05.02.02-IZ.00-02-287/17

W dniu 21 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 258/VI/19 w sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego […]

1 2

Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close