Szkolenia i konferencje

Bezpłatne szkolenia dla beneficjentów – Zasada konkurencyjności na etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020.

Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: Zasada konkurencyjności na etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020. Udział jest bezpłatny i odbędzie się w formule on-line. Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020. Szkolenie odbędzie się 26 maja 2021 r. od 9.00 do […]

Szkolenie: Prawo zamówień Publicznych w świetle realizacji projektów RPO WD 2014-2020.

Szanowni Państwo, Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: Prawo zamówień Publicznych w świetle realizacji projektów RPO WD 2014-2020. Udział jest bezpłatny i odbędzie się w formule on-line. Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020.   Szkolenie odbędzie się 27 stycznia 2021 […]

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza na webinarium „OZE, efektywność energetyczna i rozwój inwestycyjny firm w ramach środków unijnych”

Tematem wiodącym webinarium będzie OZE i oszczędność energetyczna firmy. Dodatkowo przedstawiciel Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych zaprezentuje ofertę pożyczki rozwojowej oraz cieszącej się wielką popularnością pożyczki płynnościowej na 0%. Webinarium odbędzie się na platformie ZOOM. Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem adresu: pife@dolnyslask.pl . Po rejestracji otrzymacie Państwo indywidualny link do spotkania. W razie […]

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych ZIT WrOF- spotkanie odwołane

UWAGA!!! W związku sytuacją epidemiologiczną w Polsce dotyczącą ryzyka zakażenia wirusem COVID-19 oraz z powodu niskiej frekwencji osób, spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF, w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna RPO WD 2014-2020, planowane na dzień 17 marca 2020 r., zostało odwołane. Informacji dotyczących konkursu nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-384/20 […]

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF

Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem o konkursie: 03.04.02-IZ.00-02-384/20 Ww. konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach: Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF. W ramach ww. konkursu nabór dotyczy typu projektów 3.4 b inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w […]

„Pomoc Publiczna” – 10 października 2019 r. – bezpłatne szkolenie – ostatnie wolne miejsca.

„Pomoc Publiczna” – 10 października 2019 r. – bezpłatne szkolenie – ostatnie wolne miejsca. Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej  zaprasza na: ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW Temat szkolenia: „Pomoc Publiczna” – 10 października 2019 r. Miejsce: Hotel Europejski, ul. Piłsudskiego 88,  50-017 Wrocław Osoby zainteresowane uczestnictwem w […]

„O rzeczach ważnych i ważniejszych rozmawiamy we Wrocławiu”

Jak bardzo fundusze unijne zmieniły życie osób niepełnoprawnych oraz co zrobić, żeby w stosunku do tych osób wykorzystywać je jeszcze efektywniej rozmawiano w trakcie debaty na Stadionie Wrocław. Debata z cyklu „O rzeczach ważnych i ważniejszych rozmawiamy we Wrocławiu” miała na celu wspólną rozmowę wszystkich interesariuszy zaangażowanych w proces wdrażania funduszy unijnych z myślą o […]

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców Poddziałanie 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WrOF oraz 4.2.3 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT AJ

Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem o konkursach: 04.02.02-IZ.00-02-359/19 04.02.03-IZ.00-02-360/19 Ww. konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach: Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WrOF oraz 4.2.3 Gospodarka wodno-ściekowa  – ZIT AJ.  W ramach ww. konkursu nabór dotyczy typu projektu 4.2.A: Projekty […]

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia – OSTATNIE MIEJSCA !!!

ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW Temat szkolenia: „Pomoc Publiczna” – 10 października 2019 r. Miejsce: Hotel Europejski, ul. Piłsudskiego 88,  50-017 Wrocław Temat szkolenia: ”Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczenie projektów z wykorzystanie systemu SL2014 (teoria i praktyka)” – 21 października 2019 r. Miejsce: Hotel Europeum, ul. Kazimierza Wielkiego 27a w godz. 09:00 – […]

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów.

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej  zaprasza na: ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW Temat szkolenia: ”Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczenie projektów z wykorzystanie systemu SL2014 (teoria i praktyka)” – 3 oraz 4 października 2019 r. Miejsce: Hotel Europeum, ul. Kazimierza Wielkiego 27a w godz. 09:00 – 16:00. Osoby zainteresowane […]

KONFERENCJA „O rzeczach ważnych i ważniejszych rozmawiamy we Wrocławiu – Fundusze dla niepełnosprawnych mieszkańców regionu”.

Szanowni Państwo, w imieniu Prezydenta Wrocławia Pana Jacka Sutryka, Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego zaprasza na Konferencję pn.: „O rzeczach ważnych i ważniejszych rozmawiamy we Wrocławiu – Fundusze dla niepełnosprawnych mieszkańców regionu”. Konferencja odbędzie się w dniu 1. października 2019 r. w Sali Euro na Stadionie Wrocław, Al. Śląska 1 we Wrocławiu, a […]

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów – ostatnie wolne miejsca

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej  zaprasza na: ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW Temat szkolenia: „Pomoc Publiczna” – 5 września 2019 r. Miejsce: Hotel Europejski, ul. Piłsudskiego 88,  50-017 Wrocław Osoby zainteresowane uczestnictwem w powyższym szkoleniu proszone są o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego i przesłanie wypełnionego formularza w […]

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów.

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej  zaprasza na:   ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW   Temat szkolenia: „Pomoc Publiczna” – 5 września 2019 r. Miejsce: Hotel Europejski, ul. Piłsudskiego 88,  50-017 Wrocław   Temat szkolenia: „Kwalifikowalność wydatków” – 6 września 2019 r. Miejsce: Hotel Europejski, ul. Piłsudskiego 88, […]

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW ”Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczenie projektów z wykorzystanie systemu SL2014 (teoria i praktyka)” – 2 lipca 2019r.

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW”Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczenie projektów z wykorzystanie systemu SL2014 (teoria i praktyka)” Szanowni Państwo!!! Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej  zaprasza na: SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW”Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczenie projektów z wykorzystanie systemu SL2014 (teoria i praktyka)” Wrocław 2 lipca 2019 r.   Szkolenie zostanie zorganizowane  w […]

Wizyta studyjna i wymiana doświadczeń

Kończy się powoli perspektywa finansowa Unii Europejskiej przygotowana na lata 2014-2020. W jej ramach po raz pierwszy funkcjonuje narzędzie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Jego głównym celem jest efektywniejsze wspieranie dużych miast i ich obszarów funkcjonalnych. O tym, czy okazało się ono skuteczne, a także o tym co zrobić, żeby w kolejnych latach ZIT-y działały jeszcze […]

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców działania 4.5 Bezpieczeństwo

Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem o konkursach: 04.05.01-IZ.00-02-353/19, 04.05.02-IZ.00-02-354/19, Ww. konkursy ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach: Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.5 Bezpieczeństwo: Poddziałanie 4.5.1 Bezpieczeństwo – konkurs horyzontalny i Poddziałanie 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF. W ramach ww.  konkursów nabór dotyczy typu projektu 4.5.C – projekty […]

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW ”Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczenie projektów z wykorzystanie systemu SL2014 (teoria i praktyka)”

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW ”Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczenie projektów z wykorzystanie systemu SL2014 (teoria i praktyka)” Szanowni Państwo!!! Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej  zaprasza na: SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW ”Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczenie projektów z wykorzystanie systemu SL2014 (teoria i praktyka)” Wrocław 12 czerwca 2019 r.   Szkolenie zostanie […]

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW „Kwalifikowalność wydatków”

   SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW „Kwalifikowalność wydatków” Wrocław 07 czerwca 2019 r. Szanowni Państwo!!! Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej zaprasza na: SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW „Kwalifikowalność wydatków” Wrocław 07 czerwca 2019 r. Szkolenie zostanie zorganizowane w Hotelu Europejskim, ul. Piłsudskiego 88, 50-017 Wrocław. Szkolenie będzie trwało w godzinach: 09:00 – 16:00. […]

Dni Otwarte Funduszy Europejskich – już po raz szósty!

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Tegoroczna edycja otrzymała nową formułę ze względu na obchody 15 – lecia Polski w Unii Europejskiej i odbędzie się pod hasłem „Polska Różnorodna”. Jeśli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich i chciałbyś pokazać odwiedzającym to, co udało Ci się osiągnąć lub zbudować dzięki […]

1 2 3 4 5

Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close