Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego we Wrocławiu

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego we Wrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie widać całości informacji ze strony korzystając ze smarthphona w orientacji pionowej i poziomej,
 • Tytuły stron nie posiadają poprawnej struktury,
 • Niektóre strony nie posiadają nagłówka <h1>,
 • Nagłówki w kodzie nie są zdefiniowane w odpowiedniej kolejności,
 • Ramki na stronie nie posiadają tytułów,
 • Cel i działanie niektórych linków nie są łatwe do zrozumienia,
 • Niektóre elementy graficzne przekazujące informacje nie mają poprawnie sformułowanych tekstów alternatywnych,
 • Niektóre dekoracyjne elementy graficzne nie posiadają pustego tekstu alternatywnego,
 • Powtarzające się elementy graficzne nie zawsze mają taką samą alternatywę tekstową,
 • Mniejsza szerokość oraz wysokość widoku strony ogranicza treść strony,
 • Linki tekstowe nie są poprawnie wyróżnione wizualnie,
 • Dokumenty do pobrania nie są dostępne cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Łukasz Hołdowicz.
 • E-mail: daniel.gora@um.wroc.pl
 • Telefon: +48 664 151 658

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Wrocławia
 • Adres: 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
 • E-mail: kum@um.wroc.pl
 • Telefon: 71 777 77 77

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ul. Komuny Paryskiej 39-41 we Wrocławiu

Siedziba Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy Komuny Paryskiej 39-41 we Wrocławiu nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi 1 wejścia od ul. Komuny Paryskiej,
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością,
W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma windy,
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność tłumacza języka migowego

Urząd Miejski Wrocławia realizuje obsługę osób niesłyszących poprzez usługę połączenia w formie on-line, dzięki której w każdej chwili można się skontaktować z tłumaczem języka migowego (wideo-tłumacz) skontaktować z tłumaczem języka migowego (wideo-tłumacz).

Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close