Lista projektów strategicznych

W myśl art. 30 ust. 8 pkt 4 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa) Strategia ZIT określa: „wstępną listę projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym wraz z informacją na temat sposobu ich identyfikacji oraz powiązania z innymi projektami, w tym projektami wybieranymi w trybie pozakonkursowym pozytywnie zaopiniowanymi przez właściwą instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym”.

Lista projektów wskazanych w Strategii ZIT WrOF dzieli się na listę projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WD 2014‒2020 oraz w ramach POIiŚ 2014‒2020. Wstępną listę projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym wraz z informacją na temat sposobu ich identyfikacji oraz powiązania z innymi projektami, w tym projektami wybieranymi w trybie pozakonkursowym oraz w ramach projektów komplementarnych POIiŚ określa Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 4 do Strategii ZIT WrOF

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z pozytywnymi opiniami

PROJEKTY WYBRANE DO DOFINANSOWANIA W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

  1. Działanie 5.1 – Drogowa dostępność transportowa, Projekt pt. ” Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I”  – wartość dofinansowania  52 296 819,42 PLN
  2. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Projekt pt. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 – wschodniej obwodnicy Oleśnicy” – wartość dofinansowania 17 000 000 PLN
  3. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Projekt pt. „Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S 8” – wartość dofinansowania 3 400 000
  4. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Projekt pt. „Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie” – wartość dofinansowania 8 500 000 PLN 
  5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Projekt pt. „Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 we Wrocławiu” – wartość dofinansowania 18 791 782,37 PLN 
  6. Działanie 5.2 – System transportu kolejowego, Projekt pt. „Dostosowanie linii kolejowej nr 273 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez modernizację przystanku kolejowego Muchobór” – wartość dofinansowania 13 676 757,52 PLN 
  7. Działanie 5.2 – System transportu kolejowego, Projekt pt. „Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny” – wartość dofinansowania 4 088 292,68 PLN
  8. Działanie 5.2 – System transportu kolejowego, Projekt pt. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF” – wartość dofinansowania 68 087 141,23 PLN 

 

 

PROJEKTY KOMPLEMENTARNE POIiŚ WYBRANE DO DOFINANSOWANIA

1. PI 4.V – Niskoemisyjny transport miejski, projekt pt. “Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania – Etap IA” – wartość dofinansowania 159 000 000 PLN

2. PI 4.V – Niskoemisyjny transport miejski, projekt pt. “Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice budowa mulitilmodalnych centrów przesiadkowych” – wartość dofinansowania 1 500 000 PLN

Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close