Wzór umowy jest dokumentem poglądowym. W przypadku każdego ogłoszenia o konkursie na dofinansowanie projektu należy zapoznać się z zakresem umowy stanowiącym załącznik do regulaminu wybranego konkursu.