Gmina Długołęka

Tytuł: Rewitalizacja Parku w Szczodrem – rekreacyjne zagospodarowanie parku.

Wartość projektu to 4.554.331,87 zł

Wartość dofinansowania z UE: 2.610.779,99 zł

Realizację projektu przewidziano w okresie od 29.06.2018r. do 30.08.2019r.

Gmina Długołęka otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Parku w Szczodrem – rekreacyjne zagospodarowanie parku”. Celem projektu jest przywrócenie charakteru Parku Szczodre jako atrakcyjnego miejsca aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gminy Długołęka. W ramach projektu powstał nowoczesny plac zabaw, place i ścieżki edukacyjne, sportowe i wypoczynkowe,  zrewitalizowano nawierzchnie ścieżek parkowych. Modernizacji i budowie podlegał również parking, jak również zamontowano  elementy małej architektury (ławki, kosze, leżaki, hamaki, tablice, drogowskazy i inne).