Zapraszamy do składania wniosków w konkursie o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 3

Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.3

„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”

Poddziałanie 3.3.2 ZIT WrOF

„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym -ZIT WrOF”

Typ 3.3 e

Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekty niegrantowe

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 04.12.2019 r. do godz. 15.00 dnia 08.01.2020 r.

Szczegółowe informacje oraz niezbędna dokumentacja dostępna jest w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.