Urząd Marszałkowski WD informuje, że w dniu 20 maja 2024 r. Uchwałą nr 8768/VI/24 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów dla Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.
 
Harmonogram obejmuje nabory konkurencyjne i niekonkurencyjne zaplanowane na kolejnych 12 miesięcy. Następne nabory będą dodawane sukcesywnie przy kolejnych zmianach dokumentu.