Urząd Marszałkowski WD informuje, że w dniu 29 kwietnia 2024 r. Uchwałą nr 8645/VI/24 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów dla Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Harmonogram obejmuje nabory konkurencyjne i niekonkurencyjne zaplanowane na kolejnych 12 miesięcy. Następne nabory będą dodawane sukcesywnie przy kolejnych zmianach dokumentu.

Aktualna wersja harmonogramu znajduje się tutaj:

Harmonogram naborów | Serwis programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (funduszeuedolnoslaskie.pl)