Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 informuje, że dnia 25 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o zmianie orientacyjnego terminu  rozstrzygnięcia naboru nr RPDS.05.02.02-IZ.00-02-296/18 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Działania 5.2 System transportu kolejowego.
Szczegóły odnośnie naboru przedstawiono w komunikacie.