30.04.2019r. został zakończony nabór wniosków dla naboru RPDS.03.03.02-IP.01-02-325/18 ZIT WrOF.

W załączniku lisa projektów , które spełniły kryteria oceny merytorycznej nabór nr RPDS.03.03.02-IP.01-02-325/18 ZIT WrOF.

Lista projektów znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszonym naborem