Realizujesz projekt z funduszy unijnych albo to planujesz? Aby inni dowiedzieli się, że Twój projekt powstaje lub powstał ze wsparciem unijnym, musisz o tym poinformować. Dzięki temu również my będziemy mogli promować Twoją inwestycję. 😉

Dlatego dajemy Ci wszystkie informacje o zasadach promocji dofinansowanego projektu z UE w pigułce. 📘

To Podręcznik Wnioskodawcy i Beneficjenta Funduszy Europejskich 2021-27 w zakresie informacji i promocji 👇
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/…/Podrecznik…

A w nim:

✅ jakie masz obowiązki promocyjne w projekcie,
✅ jak prawidłowo je wypełnić,
✅ jak planować działania informacyjno-promocyjne we wniosku o dofinansowanie.

Wszystko przystępnie i zrozumiale. Pobierz!