Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem o konkursie nr:

Ww. konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, dot. Poddziałania 3.4.2 – konkurs dla ZIT WrOF –Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

W ramach niniejszych konkursów ogłoszony jest nabór  na następujące typy projektów: 3.4.B, 3.4.C i 3.4.D.

O dofinansowanie w ramach tego konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
  • przedsiębiorcy będący zarządcami infrastruktury lub świadczący usługi w zakresie transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich;
  • organizacje pozarządowe;
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Spotkanie jest jednodniowe, odbędzie się 7 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej 122 w budynku UMWD we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 3-5, o godz. 10:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Agenda spotkania znajduje się poniżej a wszelkie szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie organizatora – tutaj

Pliki do pobrania (1)