Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualną tabelą przedstawiającą dostępność wolnych środków w ramach RPO WD 2014-2020 (w zakresie EFS) na miesiąc październik  2017 r.
Załączniki dostępne również w zakładce dowiedz się więcej o programie