Urząd Marszałkowski WD informuje, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę Nr 8034/VI/24 z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6720/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów dla Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.