Wiadomości

Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 30 grudzień 2019 r.

30 grudnia 2019 r. Uchwałą nr <strong>1589/VI/19</strong> Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020). Archiwalne wersje dokumentu dostępne są w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.

Zmiana Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2020 – 30 grudnia 2019 r.

30 grudnia 2019 r.  Uchwałą nr 1598/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020 na rok 2020. HARMONOGRAMU NABORÓW WNIOSKÓW NA 2020 – grudzień 2019  

SZOOP RPO WD 2014-2020 – aktualizacja załączników nr 3,5,8

16 grudnia 2019 r. Uchwałą nr 1553/VI/19 została przyjęta aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego 14 września 2015 r. uchwałą nr 1179/V/15 (z późn. zm.), której ostatnie brzmienie zostało określone uchwałą nr 1466/VI/19 z dnia 25 listopada 2019 r. Zmianie ulegają: Załącznik nr 3 Kryteria […]

Lista projektów, wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.04.05.02-IZ.00-02-354/19 ZIT WrOF– 10.12.2019 r. oraz Informacja o Składzie Komisji Oceny Projektów

10 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 1532/VI/19 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo, Poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo […]

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-347/19

10 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 1533/VI/19 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia […]

3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekty niegrantowe – ZIT WrOF (367/19)

Zapraszamy do składania wniosków w konkursie o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałanie 3.3.2 ZIT WrOF „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym -ZIT WrOF” Typ 3.3 […]

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – zmiana w wyniku zwiększenia alokacji oraz procedury odwoławczej w ramach naboru RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18

25 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 1469/VI/19 w sprawie zmiany uchwały nr 1138/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego […]

Wyniki konkursu 3.3.2 C (331/18) – aktualizacja

Konkurs 3.3.2 C Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – ZIT WrOF RPDS.03.03.02-IP.01-02-331/18 12.11.2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję w sprawie wykorzystania wolnych środków pozostałych do rozdysponowania w ramach Poddziałania 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF. W ramach Poddziałania 3.3.2 […]

Wolne środki w zakresie EFS i BP na listopad 2019 r.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnym zestawieniem kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą – na listopad 2019 r.

Wyniki konkursu 3.3.2.E (332/18)

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wybrała projekt do dofinansowania w ramach konkursu 3.3.2 E RPDS.03.03.02-IP.01-02-332/18 Typ 3.3 E Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekty niegrantowe.  Lista projektów znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze. Projekty wybrane do dofinansowania (po II etapie oceny merytorycznej):

1 2 3 4 38

Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close