Wiadomości

Wydłużenia terminu oceny formalnej

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach naborów nr: 1. RPDS.03.03.02-IP.01-02-331/18 zostaje wydłużony do dnia 30 sierpnia 2019r. 2. RPDS.01.02.02-IP.01-02-327/18 zostaje wydłużony do dnia 31 lipca 2019r. 3. RPDS.03.03.02-IP.01-02-325/18 zostaje wydłużony do dnia 31 lipca 2019r.  

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW ”Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczenie projektów z wykorzystanie systemu SL2014 (teoria i praktyka)” – 2 lipca 2019r.

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW”Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczenie projektów z wykorzystanie systemu SL2014 (teoria i praktyka)” Szanowni Państwo!!! Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej  zaprasza na: SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW”Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczenie projektów z wykorzystanie systemu SL2014 (teoria i praktyka)” Wrocław 2 lipca 2019 r.   Szkolenie zostanie zorganizowane  w […]

Kształcenie zawodowe a dynamiczny rynek pracy

O roli kształcenia zawodowego na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy oraz o wsparciu szkolnictwa zawodowego w Aglomeracji Wrocławskiej rozmawiano we wrocławskim Centrum Kształcenia Praktycznego. Pretekstem do dyskusji była wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej, którzy zapoznali się z projektami współfinansowanymi ze środków unijnych, które na rzecz  wrocławskich uczniów realizuje, bądź w których uczestniczy, CKP. Centrum Kształcenia Praktycznego […]

Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WD dotyczący naborów w ramach schematu 4.5.C

Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020, w związku z pytaniami zgłaszanymi przez Wnioskodawców do ogłoszonych konkursów w schemacie 4.5.C. Projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich do 100 tys. mieszkańców przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami (przede wszystkim w zakresie zagospodarowania wód opadowych), w tym systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa/ modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składa […]

Wizyta studyjna i wymiana doświadczeń

Kończy się powoli perspektywa finansowa Unii Europejskiej przygotowana na lata 2014-2020. W jej ramach po raz pierwszy funkcjonuje narzędzie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Jego głównym celem jest efektywniejsze wspieranie dużych miast i ich obszarów funkcjonalnych. O tym, czy okazało się ono skuteczne, a także o tym co zrobić, żeby w kolejnych latach ZIT-y działały jeszcze […]

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru RPDS.10.04.02-IZ.00-02-347/19

31 maja 2019 roku został zakończony nabór wniosków o dofinansowanie nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-347/19 dla Poddziałania 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF. W ramach konkursu złożono  7 wniosków o dofinansowanie, których wartość całkowita wynosi 8 450 032,71 zł,  natomiast wartość dofinansowania (środki  europejskie) to 7 181 705,60 zł. 5 czerwca 2019 roku rozpoczął […]

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców działania 4.5 Bezpieczeństwo

Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem o konkursach: 04.05.01-IZ.00-02-353/19, 04.05.02-IZ.00-02-354/19, Ww. konkursy ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach: Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.5 Bezpieczeństwo: Poddziałanie 4.5.1 Bezpieczeństwo – konkurs horyzontalny i Poddziałanie 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF. W ramach ww.  konkursów nabór dotyczy typu projektu 4.5.C – projekty […]

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW ”Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczenie projektów z wykorzystanie systemu SL2014 (teoria i praktyka)” – 2 lipca 2019r.

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW”Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczenie projektów z wykorzystanie systemu SL2014 (teoria i praktyka)” Szanowni Państwo!!! Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej  zaprasza na: SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW”Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczenie projektów z wykorzystanie systemu SL2014 (teoria i praktyka)” Wrocław 2 lipca 2019 r.   Szkolenie zostanie zorganizowane  w […]

Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 20 maj 2019 r.

20 maja 2019 r. Uchwałą nr 749/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WD dotyczący odpisów amortyzacyjnych (zakaz podwójnego finansowania wydatków)

Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020 przypomina o wynikającym z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (z późn. zm.) zakazie podwójnego finansowania wydatków i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności, odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych od tej części […]

Zmiana w Regulaminie konkursów dla Działania 10.4

W dniu 13.05.2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą przyjął zmianę Regulaminu konkursów dla naborów: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-346/19, RPDS.10.04.02-IZ.00-02-347/19, RPDS.10.04.03-IZ.00-02-348/19 , RPDS.10.04.04-IZ.00-02-349/19 w ramach Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Zmiana Regulaminu konkursów polega na doprecyzowaniu zapisów dotyczących maksymalnego okresu realizacji projektów w Rozdziale 29 Kwalifikowalność wydatków na stronie 63. Dotychczasowy zapis: […]

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW ”Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczenie projektów z wykorzystanie systemu SL2014 (teoria i praktyka)”

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW ”Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczenie projektów z wykorzystanie systemu SL2014 (teoria i praktyka)” Szanowni Państwo!!! Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej  zaprasza na: SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW ”Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczenie projektów z wykorzystanie systemu SL2014 (teoria i praktyka)” Wrocław 12 czerwca 2019 r.   Szkolenie zostanie […]

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW „Kwalifikowalność wydatków”

   SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW „Kwalifikowalność wydatków” Wrocław 07 czerwca 2019 r. Szanowni Państwo!!! Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej zaprasza na: SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW „Kwalifikowalność wydatków” Wrocław 07 czerwca 2019 r. Szkolenie zostanie zorganizowane w Hotelu Europejskim, ul. Piłsudskiego 88, 50-017 Wrocław. Szkolenie będzie trwało w godzinach: 09:00 – 16:00. […]

15 lat Polski w Unii Europejskiej

1. maja 2019 roku obchodzimy 15 rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wydarzeni to nie tylko otworzyło nam granice, ale umożliwiło czerpanie korzyści z członkostwa we wspólnocie europejskiej. Z tej okazji w całym kraju organizowane są różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, na których organizatorzy podsumowują ten okres, informując o korzyściach finansowych dzięki którym zrealizowano wiele inwestycji. […]

10- 12 maja Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Przed nami weekend Dni Otwartych Funduszy Europejskich, podczas których odbędą się imprezy kulturalne i sportowe, ekologiczne wędrówki,  gry terenowe i warsztaty dla dzieci. Firmy i instytucje z całej Polski, które otrzymały dotację z Unii Europejskiej zapraszają zwiedzających do swoich siedzib. Dolny Śląsk jak co roku również przyłączył się do tej akcji.  Szczegóły wszystkich organizowanych imprez znajdują się  na stronach:  http://rpo.dolnyslask.pl/dni-otwarte-funduszy-europejskich-na-dolnym-slasku-2/ […]

Zmiana w Regulaminie konkursów dla Działania 10.4

8.05.2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą przyjął zmianę Regulaminu konkursów dla naborów: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-346/19, RPDS.10.04.02-IZ.00-02-347/19, RPDS.10.04.03-IZ.00-02-348/19 , RPDS.10.04.04-IZ.00-02-349/19 w ramach Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Zmiana Regulaminu konkursów polega na: wydłużeniu terminu składania wniosków z 20 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r. aktualizacji orientacyjnych terminów rozstrzygnięcia konkursów […]

1 2 3 4 33

Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close