Wiadomości

Lista projektów które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20

21 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 4031/VI/21 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania […]

Zmiana alokacji w konkursie 2.1.2. E-usługi publiczne – ZIT WrOF, nr naboru RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą przyjął zmianę Regulaminu konkursu dla naboru RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20 w ramach poddziałania 2.1.2. E-usługi publiczne – ZIT WrOF. Zmiana Regulaminu konkursów polega na zwiększeniu alokacji w naborze dla ZIT WrOF. Alokacja przeznaczona na konkurs w ramach naboru nr RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20 w Poddziałaniu 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WrOF wynosi 7 615 854EUR czyli 34 168 529 PLN […]

Bezpłatne szkolenia dla beneficjentów

Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: Kontrola na każdym etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020. Udział jest bezpłatny i odbędzie się w formule on-line. Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020. Szkolenie odbędzie się 23 czerwca 2021 r. od 9.00 do […]

Bezpłatne szkolenie: Sprawozdawczość, kontrola i osiąganie wskaźników na każdym etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020

Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: Sprawozdawczość, kontrola i osiąganie wskaźników na każdym etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020. Udział jest bezpłatny i odbędzie się w formule on-line. Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020.   Szkolenie odbędzie się 16 czerwca […]

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” (PZM MOFW) – Etap II

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” (PZM MOFW) – Etap II Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia(PZM MOFW) jest strategią działania długoterminowego nastawionego na zapewnienie najlepszych środków dostępu do celów podróży i usług. Dokument zawiera plan wdrożenia tych działań. Opracowanie obejmuje obszar następujących gmin z województwa dolnośląskiego: […]

Lista projektów które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.04.02.02-IZ.00-02-359/19 – zmiana listy 24.05.2021 r. oraz Informacja o Składzie Komisji Oceny Projektów

24 maja 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 3743/VI/21 w sprawie zmiany uchwały nr 2368/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu […]

Aktualne zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD (w zakresie EFRR i EFS) rozpatrywanych w ramach procedury odwoławczej w maju 2021 r.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnym zestawieniem kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD (w zakresie EFRR i EFS) rozpatrywanych w ramach procedury odwoławczej w maju 2021 r.   Uchwała w spr. wolnych środków dla procedury odwoławczej UZASADNIENIE dla procedury odwoławczej Załącznik do uchwały w spr wolnych środków dla procedury odwoławczej.xlsx

XXXIV zdalne posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020

13 maja odbyło się posiedzenie XXXIV Komitetu Monitorującego drugi raz zorganizowane w formule zdalnej, na którym: omówiono i zatwierdzono Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WD 2014-2020 za rok 2020 przyjęto kryteria wyboru projektów w zakresie EFRR do Poddziałania 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP, schemat 1.5.D, dotyczących wsparcia dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 […]

Bezpłatne szkolenia dla beneficjentów – Zasada konkurencyjności na etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020.

Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: Zasada konkurencyjności na etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020. Udział jest bezpłatny i odbędzie się w formule on-line. Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020. Szkolenie odbędzie się 26 maja 2021 r. od 9.00 do […]

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Szanowni Państwo, Uchwałą nr 3686/VI/21 ZWD z dnia 12 maja 2021 r. została przyjęta aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, która dotyczy zmiany wyłącznie załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego. Zmianie uległy zapisy dotyczące projektu realizowanego w trybie nadzwyczajnym w działaniu 9.3 […]

Bezpłatne szkolenia dla beneficjentów: Prawo Zamówień Publicznych w świetle realizacji projektów RPO WD 2014-2020.

Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: Prawo Zamówień Publicznych w świetle realizacji projektów RPO WD 2014-2020. Udział jest bezpłatny i odbędzie się w formule on-line. Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020. Szkolenie odbędzie się 12 maja 2021 r. od 9.00 […]

Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 26 kwietnia 2021 r.

Dnia 26 kwietnia 2021 r. Uchwałą nr 3616/VI/21 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020). Archiwalne wersje dokumentu dostępne są w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.

1 2 3 4 46

Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close