Wiadomości

„Parkuj i jedź” nowoczesny system przemieszczania się

Beneficjent: Gmina Wrocław Tytuł projektu: Budowa Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – Etap I Całkowita wartość: ponad 23 mln zł Dofinansowanie z UE:  blisko 19,7 mln zł , który łączy jazdę autem z podróżą komunikacją miejską. Jego głównym założeniem jest zachęcenie kierowców, którzy na co dzień jeżdżą po mieście własnymi środkami transportu do ograniczenia […]

Wysłuchanie publiczne dla ustawy wdrożeniowej

7 października o godzinie 10:00 odbędzie się na wysłuchanie publiczne w sprawie kompleksowych rozwiązań wdrożeniowych dedykowanych zarządzaniu programów z zakresu polityki spójności, realizacji Krajowego Planu Odbudowy oraz wdrożenia działań w ramach tzw. Pobrexitowej Rezerwy Dostosowawczej.   Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (ustawa wdrożeniowa) będzie regulowała w Polsce […]

XXXV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WD

15 września 2021 r. odbyło się XXXV posiedzenie Komitetu Monitorującego zorganizowane w formule zdalnej, na którym omówiono: stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; zmiany do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; zmiany w „Kryteriach wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – zakres EFRR”   Ponadto zatwierdzony został protokół z […]

„Lista projektów które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20 – zmiana listy 14.09.2021 r.

14 września 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 4264/VI/21 w sprawie zmiany uchwały nr 4031/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu […]

Rejestracja na ósmą edycję Dni Otwartych Funduszy Europejskich tylko do 31 sierpnia!

Jeszcze tylko do 31 sierpnia możesz pochwalić swoim projektem, który został zrealizowany dzięki środkom unijnym. Jeśli chciałbyś pokazać innym wirtualny spacer, zorganizować webinarium lub warsztat, to wejdź na naszą stronę www.dniotwarte.eu i wypełnij formularz zgłoszeniowy. Zgłoś swój projekt! W tym roku można zgłaszać zarówno materiały do umieszczenia na stronie internetowej, jak i wydarzenia stacjonarne. Wybierz formularz udziału online, jeśli […]

Lista projektów skierowanych do Oceny strategicznej ZIT WrOF w ramach naboru RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20 – aktualizacja listy po uwzględnieniu procedury odwoławczej

W związku z uwzględnieniem protestu Wnioskodawcy – Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.02.01.02-02-0004/21 zaktualizowano listę projektów skierowanych do Oceny strategicznej ZIT WrOF w ramach naboru RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20. Lista złożonych wniosków w ramach naboru znajduje się ponadto w zakładce z zakładce o naborze. Lista projektów […]

Lista projektów które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20

21 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 4031/VI/21 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania […]

Zmiana alokacji w konkursie 2.1.2. E-usługi publiczne – ZIT WrOF, nr naboru RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą przyjął zmianę Regulaminu konkursu dla naboru RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20 w ramach poddziałania 2.1.2. E-usługi publiczne – ZIT WrOF. Zmiana Regulaminu konkursów polega na zwiększeniu alokacji w naborze dla ZIT WrOF. Alokacja przeznaczona na konkurs w ramach naboru nr RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20 w Poddziałaniu 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WrOF wynosi 7 615 854EUR czyli 34 168 529 PLN […]

Bezpłatne szkolenia dla beneficjentów

Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: Kontrola na każdym etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020. Udział jest bezpłatny i odbędzie się w formule on-line. Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020. Szkolenie odbędzie się 23 czerwca 2021 r. od 9.00 do […]

Bezpłatne szkolenie: Sprawozdawczość, kontrola i osiąganie wskaźników na każdym etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020

Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: Sprawozdawczość, kontrola i osiąganie wskaźników na każdym etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020. Udział jest bezpłatny i odbędzie się w formule on-line. Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020.   Szkolenie odbędzie się 16 czerwca […]

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” (PZM MOFW) – Etap II

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” (PZM MOFW) – Etap II Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia(PZM MOFW) jest strategią działania długoterminowego nastawionego na zapewnienie najlepszych środków dostępu do celów podróży i usług. Dokument zawiera plan wdrożenia tych działań. Opracowanie obejmuje obszar następujących gmin z województwa dolnośląskiego: […]

1 2 3 4 46

Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close