Wiadomości

Bezpłatne szkolenia dla beneficjentów: Prawo Zamówień Publicznych w świetle realizacji projektów RPO WD 2014-2020.

Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: Prawo Zamówień Publicznych w świetle realizacji projektów RPO WD 2014-2020. Udział jest bezpłatny i odbędzie się w formule on-line. Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020. Szkolenie odbędzie się 12 maja 2021 r. od 9.00 […]

Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 26 kwietnia 2021 r.

Dnia 26 kwietnia 2021 r. Uchwałą nr 3616/VI/21 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020). Archiwalne wersje dokumentu dostępne są w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.

Lista projektów skierowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20

W dniu 15 kwietnia 2021 r. zakończył się II etap oceny formalnej wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w trybie konkursowym dla Osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WROF (Nr […]

Bezpłatne szkolenia dla beneficjentów

Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: Kontrola na każdym etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020. Udział jest bezpłatny i odbędzie się w formule on-line. Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020. Szkolenie odbędzie się 28 kwietnia 2021 r. od 9.00 do 15.00. […]

Webinarium „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej”

Informacje o spotkaniu Spotkanie on-line poświęcone będzie dotacjom oraz pożyczkom na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie dolnośląskim. Webinarium odbędzie się 20 kwietnia 2021 r. na platformie internetowej. Udział w webinarium jest bezpłatny. Po zgłoszeniu na adres urszula.witkowska@dolnyslask.pl uczestnikom zostanie przesłany link do spotkania. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie […]

Bezpłatne szkolenia dla beneficjentów

Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: Sprawozdawczość, kontrola i osiąganie wskaźników na każdym etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020. Udział jest bezpłatny i odbędzie się w formule on-line. Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020. Szkolenie odbędzie się 14 kwietnia 2021 […]

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br. Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania […]

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu oraz Biuro Rozwoju Gospodarczego UMW zapraszają na webinarium „Wsparcie dolnośląskich firm w ramach rozwoju i Covid-19”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu oraz Biuro Rozwoju Gospodarczego UMW zapraszają na webinarium „Wsparcie dolnośląskich firm w ramach rozwoju i Covid-19” Spotkanie informacyjne on-line dotyczy  m.in. wsparcia płynności finansowej, kapitału obrotowego i rozwoju firm, innowacji i szkoleń w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz ze środków Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego. Dodatkowo […]

Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 30 marca 2021 r.

Dnia 30 marca 2021 r. Uchwałą nr 3517/VI/21 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020). Archiwalne wersje dokumentu dostępne są w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” (PZM MOFW) – Etap I

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia jest strategią długoterminową, nastawianą na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierającą również plan wdrożenia. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wyrażonym w Wytycznych Opracowanie i wdrożenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej, jego  podstawowe cechy to: długoterminowa wizja oraz przejrzysty plan wdrożenia, podejście partycypacyjne, zbilansowany i zintegrowany […]

Webinarium Fundusze Europejskie dla firm: Jak zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku? Jak przetrwać pandemię? 30.03.2021 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza na webinarium „Fundusze Europejskie dla firm: jak zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku? Jak przetrwać pandemię?   W trakcie webinarium zostaną zaprezentowane informacje na temat aktualnych możliwości pozyskania dotacji ze środków Unii Europejskiej dla przedsiębiorców (głównie sektora MŚP) dostępne w bieżącym roku.   Webinarium odbędzie się na platformie […]

Bezpłatne szkolenie dla Beneficjentów

Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: Zasada konkurencyjności na etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020. Udział jest bezpłatny i odbędzie się w formule on-line. Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020. Szkolenie odbędzie się 24 marca 2021 r. od […]

Listę projektów skierowanych do II etapu oceny formalnej – aktualizacja po uwzględnieniu procedury odwoławczej w ramach naboru nr RPDS.04.02.02-IZ.00-02-359/19

Listę projektów skierowanych do II etapu oceny formalnej – aktualizacja po uwzględnieniu procedury odwoławczej w ramach naboru nr RPDS.04.02.02-IZ.00-02-359/19 Lista złożonych wniosków w ramach naboru znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.

Webinarium „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej”, 18.03.2021

Spotkanie on-line poświęcone dotacjom oraz pożyczkom na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie dolnośląskim. Webinarium odbędzie się 18. 03.2021r. na platformie internetowej. Udział w webinarium jest bezpłatny. Po zgłoszeniu na adres: urszula.witkowska@dolnyslask.pl zostanie przesłany link do spotkania. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę […]

Bezpłatne szkolenia dla beneficjentów – PZP

Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: Prawo zamówień Publicznych w świetle realizacji projektów RPO WD 2014-2020. Udział jest bezpłatny i odbędzie się w formule on-line. Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020. Szkolenie odbędzie się 10 marca 2021 r. od 9.00 […]

Lista projektów skierowanych do II etapu oceny formalnej w ramach naboru nr RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20

W dniu 24 lutego 2021 r. zakończył się I etap oceny formalnej wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w trybie konkursowym dla Osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1. E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WrOF (Nr […]

Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 22 luty 2021 r.

Dnia 22 lutego 2021 r. Uchwałą nr 3399/VI/21 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020). Archiwalne wersje dokumentu dostępne są w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.

1 2 3 4 45

Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close