Wiadomości

Lista projektów skierowanych do II etapu oceny formalnej w ramach naboru nr RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20

W dniu 24 lutego 2021 r. zakończył się I etap oceny formalnej wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w trybie konkursowym dla Osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1. E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WrOF (Nr […]

Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 22 luty 2021 r.

Dnia 22 lutego 2021 r. Uchwałą nr 3399/VI/21 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020). Archiwalne wersje dokumentu dostępne są w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.

Szkolenie dla beneficjentów – Kontrola na każdym etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020

Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: Kontrola na każdym etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020. Udział jest bezpłatny i odbędzie się w formule on-line. Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020. Szkolenie odbędzie się 24 lutego 2021 r. (środa) […]

Bezpłatne szkolenia dla beneficjentów – Zasada konkurencyjności na etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020.

Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: Zasada konkurencyjności na etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020. Udział jest bezpłatny i odbędzie się w formule on-line. Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020. Szkolenie odbędzie się 17 lutego 2021 r. od 9.00 do […]

Ewaluacja efektów wsparcia przedsiębiorstw (w tym MŚP) oraz ich innowacyjności i internacjonalizacji w województwie dolnośląskim w perspektywie 2014-2020

Głównym celem badania ewaluacyjnego była weryfikacja założeń wsparcia kierowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD) do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) województwa dolnośląskiego, oparta na analizie doświadczeń z dotychczasowego przebiegu wdrażania RPO WD. Punktem koncentracji badania była ocena wpływu interwencji na innowacyjność, konkurencyjność i internacjonalizację dolnośląskiego sektora MŚP. Ewaluacją […]

  Konkurs Regiostars Awards 2021 rozpoczęty!

  Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj konkurs na najlepsze projekty polityki spójności w Unii Europejskiej. Jest to już jego czternasta edycja. Z roku na rok bierze w nim udział coraz więcej europejskich inicjatyw. Jak będzie w tym roku? Tytuły i nagrody są przyznawane projektom w 5 głównych kategoriach. O przyznaniu dodatkowej nagrody decyduje publiczność w internetowym głosowaniu […]

  Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: Sprawozdawczość, kontrola i osiąganie wskaźników na każdym etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020.

  Szanowni Państwo, Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: Sprawozdawczość, kontrola i osiąganie wskaźników na każdym etapie realizacji projektów RPO WD 2014-2020. Udział jest bezpłatny i odbędzie się w formule on-line. Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020. Szkolenie odbędzie […]

  Przebudowa skrzydła Pałacu Królewskiego na pl. Wolności we Wrocławiu projekt finansowany w ramach poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WROF RPO WD 2014-2020

  Projekt pn. Przebudowa budynku skrzydła Pałacu Królewskiego we Wrocławiu zakłada wykorzystania cennego elementu kompleksu Pałacu Królewskiego na cele turystyczne i kulturowe. Obiekt znajduje się na Placu Wolności 7a w południowej części wrocławskiego Starego Miasta. https://www.radiorodzina.pl/wp-content/uploads/2020/10/Fundusze_EU_7_Muzeum-Teatru.mp3 Budynek w całości leży na obszarze średniowiecznego zespołu Starego Miasta we Wrocławiu, Realizacja inwestycji pozwoli na wykorzystanie przestrzeni centrum miasta do […]

  Webinarium „Fundusze Europejskie na start firmy”

  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza na webinarium „Fundusze Europejskie na start firmy” Spotkanie informacyjne on-line dotyczy  wsparcia w formie dotacji oraz preferencyjnych pożyczek unijnych kierowanego do wszystkich osób, które chciałaby rozpocząć działalność gospodarczą w województwie dolnośląskim. Spotkanie w formie webinarium odbędzie się na platformie internetowej. Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o zgłaszanie się […]

  Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 26 styczeń 2021 r.

  Dnia 26 stycznia 2021 r. Uchwałą nr 3314/VI/21 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020). Archiwalne wersje dokumentu dostępne są w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.      

  Zaproszenie do składania wniosków w konkursie o Nagrodę Cesarza Maksymiliana za wkład w tworzenie polityki lokalnej i regionalnej w Europie (2021).

  Nagroda Cesarza Maksymiliana przyznawana jest co dwa lata, otrzymać ją mogą projekty oraz inicjatywy, które przyczyniają się do budowania zrozumienia i integracji europejskiej, pokojowego współistnienia oraz spójności w Europie. Celem konkursu jest wyróżnienie wyjątkowych projektów przygotowanych przez osoby, instytucje lub organizacje, dzięki którym na poziomie regionalnym i/lub lokalnym wzrasta poczucie wspólnoty europejskiej. Termin nadsyłania zgłoszeń […]

  Konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa

  Szanowni Państwo, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 18 stycznia 2021 r. podczas konferencji prasowej Premiera Mateusza Morawieckiego i Pana Tadeusza Kościńskiego Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej otworzy proces konsultacji społecznych Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Powyższe wydarzenie planowane jest poprzez transmisję internetową. Studio główne będzie mieścić się w siedzibie MFiPR w Warszawie. […]

  Szkolenie: Prawo zamówień Publicznych w świetle realizacji projektów RPO WD 2014-2020.

  Szanowni Państwo, Wydział Informacji o Funduszach Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie: Prawo zamówień Publicznych w świetle realizacji projektów RPO WD 2014-2020. Udział jest bezpłatny i odbędzie się w formule on-line. Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020.   Szkolenie odbędzie się 27 stycznia 2021 […]

  Lista projektów złożonych w ramach naboru RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20

  11 stycznia 2021 r. został zakończony nabór wniosków nr RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20 w trybie konkursowym dla Osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1. E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WrOF.” Lista projektów złożonych w ramach naboru RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20 znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.

  Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 29 grudzień 2020 r.

  Dnia 29 grudnia 2020 r. Uchwałą nr 3232/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020). SZOOP RPO WD 2014-2020 v 62 dn. 29 grudnia 2020 Uchwała 3232_VI_20 z dn 29 grudnia 2020 Wykaz zmian SzOOP v 62- 29 grudzień 2020 Załącznik SZOOP nr […]

  Aktualne zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą – na grudzień 2020 r.

  Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym zestawieniem kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą – na grudzień 2020 r.   Uchwała w spr. wolnych środków dla procedury odwoławczej UZASADNIENIE dla procedury odwoławczej Załącznik do uchwały w spr wolnych środków dla procedury odwoławczej.xlsx

  1 2 3 4 44

  Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Polityka prywatności

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close