Wiadomości

Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 29 maja 2023 r.

Dnia 29 maja  2023 r. Uchwałą nr 6961/VI/23 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).   SZOOP RPO WD 2014-2020 v 91 – zatwierdzony 29 maja 2023 Uchwała nr 6961_VI_23 SZOOP RPO WD maj 2023 Wykaz zmian w SzOOP v 91 maj 2023 […]

Bezpłatne szkolenie on-line dla beneficjentów Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 „Wytyczne do kwalifikowalności wydatków w projektach FEDS 2021-2027” – 29 maja 2023 r.

Dział Informacyjno-Szkoleniowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza na: Szkolenie on-line dla beneficjentów Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 Wytyczne do kwalifikowalności wydatków w projektach FEDS 2021-202 Szkolenie odbędzie się 29 maja 2023 roku (poniedziałek) w godz. 9.00 – 15.00 Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić: formularz zgłoszeniowy  Liczba miejsc jest ograniczona W przypadku osób z […]

Raport z konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z  konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 (Strategia ZIT WrOF) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  

III posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027

12 maja 2023 roku odbyło się III posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.   Podczas posiedzenia przyjęto uchwały:   Uchwała w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 1.3 Cyfryzacja usług publicznych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla naborów niekonkurencyjnych; Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w kryteriach […]

Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 26 kwietnia 2023 r.

Dnia 26 kwietnia 2023 r. Uchwałą nr 6807/VI/23 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).     SZOOP RPO WD 2014-2020 v 90 – kwiecień 2023 Uchwała nr 6807_VI_23 SZOOP RPO WD z dnia 26 kwiecień 2023 Wykaz zmian w SzOOP v 90 […]

II posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027

14 kwietnia 2023 roku  odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Podczas posiedzenia przyjęto uchwały:   w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów oraz przyjęcia Planów działania w zakresie EFS+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027; w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie […]

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął w dniu 13 kwietnia, uchwałą nr 6780/VI/23 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Dokument będzie podlegał na bieżąco aktualizacji.     SZOP FEDS 2021-2027 – przyjęty uchwałą nr 6780_VI_23 z dnia 13 kwietnia 2023   UCHWAŁA Nr 6780_ VI_23 SZOP FEDS 2021-2027 v.1 – kwiecień 2023   […]

Projekt SZOP FEDS 2021- 2027 wysłany do zaopiniowania do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

W dniu 28 marca 2023 projekt SZOP FEDS 2021-2027 uwzględniający uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych został  przesłany do zaopiniowania przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które pełni rolę Instytucji Koordynującej (IK). Wersja dokumentu została zamieszczona poniżej. Uzyskanie pozytywnej opinii Instytucji Koordynującej (IK) będzie podstawą do przyjęcia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego pierwszej, obowiązującej wersji Szczegółowego opisu […]

Aktualne zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów rozpatrywanych w ramach procedury odwoławczej w marcu 2023 r.

Aktualne zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD (w zakresie EFRR i EFS) rozpatrywanych w ramach procedury odwoławczej w marcu 2023 r.   Uchwała w sprawie wolnych środków dla procedury odwoławczej UZASADNIENIE dla procedury odwoławczej Załącznik do uchwały w sprawie wolnych środków dla procedury odwoławczej

Cykl szkoleń dla przedstawicieli JST: „Wprowadzenie do nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 – wsparcie dla JST”

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich na Dolnym Śląsku  zapraszają na szkolenia : „Wprowadzenie do nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027- wsparcie dla JST” Dla kogo Szkolenia skierowane są do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego jako  potencjalnych wnioskodawców programów nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Informacje o szkoleniu: Szkolenia odbędą się w formule stacjonarnej w następujących […]

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz art. 8 Rozporządzenia Parlamentu […]

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2023

Tegoroczna, jubileuszowa edycja Dni Otwarte Funduszy Europejskich odbędzie się w dniach 12-14 maja w formule stacjonarnej. DOFE to wydarzenie skupiające przedsiębiorczych i dynamicznych beneficjentów korzystających z Funduszy Europejskich na terenie całego kraju. Zapraszamy do organizacji Dnia Otwartego/ Dni Otwartych w Państwa projektach: zwiedzanie, udostępnienie bezpłatne lub ze zniżką codziennej oferty, organizacja dodatkowego wydarzenia, warsztaty, gry […]

Webinarium: „Nowa perspektywa dla biznesu. Fundusze Europejskie 2021-2027

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza na webinarium: „Nowa perspektywa dla biznesu. Fundusze Europejskie 2021-2027” Na webinarium przedstawimy możliwości wsparcia unijnego dla firm w 2023 r.  Omówimy również instrumenty dedykowane przedsiębiorcom:  STEP oraz Innovation Coach. Spotkanie w formie webinarium odbędzie się na platformie internetowej. Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o zgłaszanie się na spotkanie […]

Zapraszamy na cykl spotkań „Dolnośląskie śniadanie biznesowe dla MŚP”

Dolnośląskie śniadania biznesowe dla MŚP – to wspólna inicjatywa Marszałka Województwa Dolnośląskiego,  Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej oraz Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.   Podczas dwóch miesięcy cyklicznych spotkań w różnych miastach na terenie Dolnego Śląska przedsiębiorcy uzyskają wiedzę dotyczącą m.in.: możliwości wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027; […]

Przedłużenie konsultacji społecznych projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – do 9 marca 2023 r.

Informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o przedłużeniu trwania konsultacji społecznych projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.   W związku z tym uwagi do dokumentu należy zgłaszać do dnia 9 marca 2023 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: konsultacje_szop_dla_FEDS@dolnyslask.pl na formularzu zgłaszania uwag.   Pełna informacja o konsultacjach oraz formularz zgłaszania uwag […]

Aktualne zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów

Aktualne zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD (w zakresie EFRR i EFS) rozpatrywanych w ramach procedury odwoławczej w lutym 2023 r.     Uchwała w sprawie. wolnych środków dla procedury odwoławczej UZASADNIENIE dla procedury odwoławczej Załącznik do uchwały w sprawie  wolnych środków dla procedury odwoławczej

Konsultacje projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027  (SZOP FEDS 2021-2027) Celem Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 jest przedstawienie informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania. Dokument uszczegóławia zapisy programu i przedstawia podział jego priorytetów na działania i typy projektów. […]

Projekt Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w sposobie konkurencyjnym dla programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Szanowni Państwo – Członkowie, stali Zastępcy oraz Obserwatorzy w Komitecie Monitorującym,Informujemy, że w dniu 20 lutego 2023 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję w sprawie publikacji projektu Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w sposobie konkurencyjnym dla programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.Projekt Harmonogramu nie jest ostateczną wersją dokumentu w rozumieniu przepisów ustawy o zasadach […]

1 2 3 4 50

Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close