Wiadomości

3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekty niegrantowe – ZIT WrOF (367/19)

Zapraszamy do składania wniosków w konkursie o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałanie 3.3.2 ZIT WrOF „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym -ZIT WrOF” Typ 3.3 […]

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – zmiana w wyniku zwiększenia alokacji oraz procedury odwoławczej w ramach naboru RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18

25 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 1469/VI/19 w sprawie zmiany uchwały nr 1138/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego […]

Wyniki konkursu 3.3.2 C (331/18) – aktualizacja

Konkurs 3.3.2 C Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – ZIT WrOF RPDS.03.03.02-IP.01-02-331/18 12.11.2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję w sprawie wykorzystania wolnych środków pozostałych do rozdysponowania w ramach Poddziałania 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF. W ramach Poddziałania 3.3.2 […]

Wolne środki w zakresie EFS i BP na listopad 2019 r.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnym zestawieniem kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą – na listopad 2019 r.

Wyniki konkursu 3.3.2.E (332/18)

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wybrała projekt do dofinansowania w ramach konkursu 3.3.2 E RPDS.03.03.02-IP.01-02-332/18 Typ 3.3 E Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekty niegrantowe.  Lista projektów znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze. Projekty wybrane do dofinansowania (po II etapie oceny merytorycznej):

Aktualizacja Listy projektów skierowanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT WrOF – nabór nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-318/18

W wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej dotyczącej oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach naboru nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-318/18 dla Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych –  ZIT WrOF, dokonano aktualizacji „Listy projektów skierowanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT WrOF. Aktualna lista projektów skierowanych do oceny zgodności ze Strategią […]

Lista projektów skierowanych do oceny strategicznej ZIT WrOF w ramach naboru nr RPDS.04.05.02-IZ.00-02-354/19

12 listopada 2019 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 4. Środowisko i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo (nr naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-354/19). Lista projektów skierowanych do oceny strategicznej ZIT WrOF znajduje się ponadto w […]

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej ZIT WrOF w ramach naboru nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-347/19

8 listopada 2019 r. został zakończony etap negocjacji dla naboru nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-347/19 w ramach Poddziałania 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF. Do oceny strategicznej zostało przekazanych 5 projektów, których wartość całkowita wynosi 6 243 297,44 zł,  natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 5 306 093,92 zł. Etap […]

Wyniki konkursu 3.3.2.C (331/18)

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wybrała projekt do dofinansowania w ramach konkursu 3.3.2 C RPDS.03.03.02-IP.01-02-331/18 Typ 3.3 C Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej   Projekty wybrane do dofinansowania (po II etapie oceny merytorycznej): Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru (08.11.2019) Skład KOP Regulamin konkursu 3.3.2 C wskazuje aby 15% […]

Wyniki naboru 1.2.2A (327/18)

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wybrała projekty do dofinansowania w ramach konkursu  Schemat 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R” RPDS.01.02.02-IP.01-02-327/18 Listaprojektów,które spełniły kryteria wyboru konkursu 1.2 A znajdują się ponadto w zakładce w ogłoszonym naborze ZIT WrOF (327/18) Projekty wybrane do dofinansowania (po II etapie oceny merytorycznej):

Ogłoszenie o konkursie dla poddziałania 3.3 e „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekty niegrantowe” – ZIT WrOF

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach poddziałania 3.3 e „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekty niegrantowe” – ZIT WrOF. Szczegółowe informacje oraz niezbędna dokumentacja dostępna jest w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Zatwierdzenie uchwały KM RPO WD w trybie obiegowym

Zakończył się tryb obiegowy w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały KM w sprawie przyjęcia zmian w kryteriach wyboru projektów w ramach EFRR dotyczących zmiany w Poddziałaniu 4.3.3 Dziedzictwo kulturowe oraz Poddziałaniu 3.3.2 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Procedura przebiegła zgodnie z zapisami Regulaminu KM RPO WD, tj. w głosowaniu wzięła udział wymagana […]

Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 30 października 2019 r.

30 października 2019 r. Uchwałą nr 1351/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020). Archiwalne wersje dokumentu dostępne są w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.

Wolne środki EFS dla procedury odwoławczej – październik 2019 r.

Szanowni Państwo, 30 października 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję w sprawie wykorzystania środków pozostałych do rozdysponowania w ramach poszczególnych Działań/Poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, na październik 2019 r.

1 2 3 4 38

Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close