Wiadomości

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru RPDS.05.02.02-IZ.00-02-287/17

19 listopada 2018 r. zakończyła się ocena formalna wniosku o dofinansowanie. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2 System transportu kolejowego, Poddziałania 5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.05.02.02-IZ.00-02-287/17)  w […]

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w 2018 roku

4 grudnia 2018 r. uchwałą nr 57/VI/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2018. Aktualizacja polega na zwiększeniu alokacji w poddziałaniu 3.3.4 – ZIT AW – w naborze 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne […]

Szkolenie dla Beneficjentów pn. „Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczanie projektów z wykorzystaniem systemu SL2014 (teoria i praktyka)”

Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego zaprasza na: SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW „Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczanie projektów z wykorzystaniem systemu SL2014 (teoria i praktyka)” Wrocław 12,13 grudnia 2018 r. Szkolenia zostaną zorganizowane w Hotelu Europeum, ul. Kazimierza Wielkiego 27A,  50-077 Wrocław: –       […]

Wydłużenie oceny formalnej konkursu 1.3.2 A,B.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie  w ramach naboru nr RPDS.01.03.02-IP.01-02-299/18 Schemat : 1.3 A Przygotowanie terenów inwestycyjnych   1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców zostaje wydłużony do dnia 21 grudnia 2018r. strona konkursu 1.3.2 A,B:

Wolne środki w zakresie EFRR i BP

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualną tabelą przedstawiającą dostępność wolnych środków w ramach RPO WD 2014-2020 (w zakresie EFRR i BP) oraz tabelą z wolnymi środkami pod protesty – na listopad 2018 r. Dokumenty są dostepne również w zakłace Dowiedz się wiecej o programie

Wolne środki w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD 2014-2020 w zakresie EFRR i EFS na potrzeby procedury odwoławczej – Listopad 2018 R.

26 listopada 2018 r. uchwałą nr 25/VI/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą – na listopad 2018 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW 7 grudnia 2018 r. – konkurs 1.2.2

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW Wrocław 7 grudnia 2018 r. związane z naborem wniosków konkursowych na realizację projektów w ramach Osi priorytetowej 1 – Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2„Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałanie 1.2.2 – Innowacyjne przedsiębiorstwa– ZIT WrOF Schemat 1.2 A: Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej […]

Lista projektów złożonych w ramach naboru nr RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18 ZIT

15 listopada 2018 r. został zakończony nabór wniosków dla naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18 w trybie konkursowym dla Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałania 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową  – ZIT WrOF.   W ramach naboru złożono 7 wniosków, których całkowita wartość wynosi  12 569 632,54 PLN,  natomiast wartość dofinansowania  10 […]

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach naboru nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-300/18

13 listopada 2018 r. zakończył się etap oceny merytorycznej wniosków w ramach naboru nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-300/18 dla Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF. Do etapu negocjacji, który rozpoczął się 14 listopada 2018 r, zakwalifikowanych zostało 27 projektów. Ich wartość całkowita wynosi  43 618 337,30 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to […]

Wydłużenie oceny formalnej konkursu 1.3.2 A,B – ZIT WrOF

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie  w ramach naboru nr RPDS.01.03.02-IP.01-02-299/18 Schemat : 1.3 A Przygotowanie terenów inwestycyjnych   1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców zostaje wydłużony do dnia 30 listopada 2018r. Strona naboru

Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 31 października 2018 r.

31 października 2018 r. uchwałą nr 6136/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).  Aktualizacja niniejszego dokumentu polegała miedzy innymi na wprowadzeniu zmian w część II, III i IV ( SZOOP RPO WD). Są to przede wszystkim zmiany powstałe w wyniku realokacji środków […]

Przedłużenie terminu nadsyłania prac w konkursie fotograficznym „Dolnośląskie – fokus na fundusze”

Uprzejmie informujemy o zmianie terminu nadsyłania prac w konkursie fotograficznym organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Aktualny termin dostarczania prac 20.11.2018 r. Każdy uczestnik powinien zgłosić fotografie przedstawiające minimum trzy różne projekty, a łączna liczba wymaganych fotografii to 15 sztuk. Co ważne, każdy uczestnik powinien wybrać przynajmniej jeden projekt z  listy dołączonej do regulaminu konkursu. […]

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców Poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo – konkurs dla ZIT WrOF

Zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, związane z ogłoszeniem o konkursie nr: 04.05.02-IZ.00-02-317/18 Ww. konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, dot. Poddziałania 4.5.2 – konkurs dla ZIT WrOF -Bezpieczeństwo. W ramach niniejszych konkursów ogłoszony jest nabór  na następujące typy projektów: 4.5.A […]

1 2 3 4 30

Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close