Wiadomości

VII edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich

  Świętuj z nami! Dni Otwarte Funduszy Europejskich  Weekend pełen atrakcji – pikniki, koncerty, wystawy i wiele innych, odbędzie się 5-7 czerwca 2020 r.    Sięgnęliście po unijne dotacje i odnieśliście sukces? Wspaniale! Teraz pozwólcie, by dowiedziała się o tym Wasza miejscowość, region, województwo czy nawet cała Polska. Dołączcie do nas. Świętujcie razem z nami […]

Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu

Gmina Wrocław Tytuł projektu: „Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu” Całkowita wartość: ponad 4,58 mln zł Wartość dofinansowania z UE: ponad 3,54 mln zł Okres realizacji projektu: 29.05.2018 r. – 31.10.2019 r. Zarząd Inwestycji Miejskich zakończył realizację  kluczowy projekt na Przedmieściu Oławskim. W podwórkach przy ul. Prądzyńskiego 39A i Traugutta […]

Uproszczenie procedur rozliczania wynagrodzeń

UPROSZCZENIA W ROZLICZANIU WYNAGRODZEŃ Dla uproszczenia procesu rozliczania wydatków oraz wychodząc naprzeciw wnioskom Beneficjentów, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wprowadziła zmiany w sposobie rozliczania kosztów wynagrodzeń. Zrezygnowano z załącznika pn. „Zestawienie składników wynagrodzenia personelu zaangażowanego w projekt” zastępując go dokumentem źródłowym – listą płac, rachunkiem, notą. Beneficjenci nie będą zatem zobowiązani do wypełniania dodatkowego załącznika, ale do przedstawiania listy płac, rachunku, noty. […]

Aktualny harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rok 2020 – 12 luty 2020 r.

12 lutego 2020 r. Uchwałą nr 1773/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020 na rok 2020. Archiwalne wersje harmonogramu dostępne są w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.

Zatwierdzenie uchwały KM RPO WD w trybie obiegowym

6 lutego 2020 r. zakończył się tryb obiegowy w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały KM w sprawie przyjęcia zmian w kryteriach wyboru projektów w ramach EFRR. Wprowadzone zmiany zostały dokonane w:   Poddziałaniu 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty grantowe […]

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – zmiana w wyniku zwiększenia alokacji dla naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18

27 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 1681/VI/20  w sprawie zmiany uchwały nr 1138/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego […]

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – zmiana listy z 15.10.2019 r. w ramach naboru nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-318/18

21 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 1649/VI/20 w sprawie zmiany uchwały nr 1315/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 […]

Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 30 grudzień 2019 r.

30 grudnia 2019 r. Uchwałą nr <strong>1589/VI/19</strong> Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020). Archiwalne wersje dokumentu dostępne są w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.

Zmiana Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2020 – 30 grudnia 2019 r.

30 grudnia 2019 r.  Uchwałą nr 1598/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020 na rok 2020. HARMONOGRAMU NABORÓW WNIOSKÓW NA 2020 – grudzień 2019  

SZOOP RPO WD 2014-2020 – aktualizacja załączników nr 3,5,8

16 grudnia 2019 r. Uchwałą nr 1553/VI/19 została przyjęta aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego 14 września 2015 r. uchwałą nr 1179/V/15 (z późn. zm.), której ostatnie brzmienie zostało określone uchwałą nr 1466/VI/19 z dnia 25 listopada 2019 r. Zmianie ulegają: Załącznik nr 3 Kryteria […]

Lista projektów, wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.04.05.02-IZ.00-02-354/19 ZIT WrOF– 10.12.2019 r. oraz Informacja o Składzie Komisji Oceny Projektów

10 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 1532/VI/19 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo, Poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo […]

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-347/19

10 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 1533/VI/19 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia […]

3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekty niegrantowe – ZIT WrOF (367/19)

Zapraszamy do składania wniosków w konkursie o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałanie 3.3.2 ZIT WrOF „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym -ZIT WrOF” Typ 3.3 […]

1 2 3 4 39

Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close