Wiadomości

Posłuchaj audycji o projekcie rekultywacji zbiorników retencyjnych

Audycja o rekultywacji zbiorników retencyjnych Emisja 3 września 2020 roku w Katolickim Radiu Rodzina Audycja opowiada o odbudowie trzech zbiorników retencyjnych w Jelczu-Laskowicach, Chwałowicach i Miłoszycach, które oprócz tego, że pełnią bardzo ważną funkcję przeciwpowodziową, to również służą mieszkańcom jako tereny rekreacyjne.   https://www.radiorodzina.pl/wp-content/uploads/2020/09/01_Rekultywacja-zbiornikow-wodnych_Miloszyce_Jelcz-Laskowice_-Chwalowice-1.mp3

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w 2020 roku – 18 września 2020 r.

18 września 2020 r. uchwałą nr 2624/VI/20  Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2020. Odwołano konkurs w zakresie Poddziałania 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości- konkurs horyzontalny, który miał zostać ogłoszony 5 października 2020 r. Konkurs został odwołany […]

Aktualizacja harmonogramu konkursów RPO WD na rok 2020

15 września 2020 r. uchwałą nr 2601/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2020.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza na webinarium „OZE, efektywność energetyczna i rozwój inwestycyjny firm w ramach środków unijnych”

Tematem wiodącym webinarium będzie OZE i oszczędność energetyczna firmy. Dodatkowo przedstawiciel Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych zaprezentuje ofertę pożyczki rozwojowej oraz cieszącej się wielką popularnością pożyczki płynnościowej na 0%. Webinarium odbędzie się na platformie ZOOM. Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem adresu: pife@dolnyslask.pl . Po rejestracji otrzymacie Państwo indywidualny link do spotkania. W razie […]

9 września 2020 r. zdalne posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WD

9 września odbyło się posiedzenie Komitetu po raz pierwszy zorganizowane w formule zdalnej, na którym omówiono i zatwierdzono Sprawozdanie roczne z realizacji  RPO WD 2014-2020 za rok 2019 oraz przyjęto kryteria wyboru projektów w zakresie EFRR do: Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs organizowany przez ZIT AW  Schemat 1.5.A  Wsparcie innowacyjności […]

Zatwierdzenie uchwały KM RPO WD w trybie obiegowym

17 sierpnia zakończyło się głosowanie w trybie obiegowym, w którym Komitet Monitorujący zatwierdził  kryteria do Działania 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” do Schematu  1.5 B  „Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw” wynikające  z Działania 1.2 (wdrożenie  wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa). Ponadto zatwierdzono zmianę techniczną w […]

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru RPDS.03.04.02-IZ.00-02-384/20 ZIT WrOF

11 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 2458/VI/20 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, […]

Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 28 lipca 2020 r.

28 lipca 2020 r. Uchwałą nr 2413/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020). SZOOP RPO WD 2014-2020 v 57 28 LIPIEC 2020 Uchwała 2413_VI_20 z dn 28 lipca 2020 Wykaz zmian SzOOP v 57 – 28 LIPIEC 2020   Załącznik SZOOP nr […]

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru RPDS.04.02.02-IZ.00-02-359/19 oraz Skład Komisji Oceny Projektów.

21 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 2368/VI/20 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, […]

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w 2020 roku – 22 lipca 2020 r.

22 lipca 2020 r. uchwałą nr 2410/VI/20  Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął w trybie obiegowym zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2020. HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW NA 2020 – zatw. 22 LIPCA 2020 Uchwała nr 2410_VI_20 z dnia 22 lipca wraz […]

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największa liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – zmiana listy z dnia 13 lipca 2020 r. w ramach naboru nr RPDS. 04.05.02-IZ.00-02-354/19

13 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 2323/VI/20 w sprawie zmiany uchwały nr 1532/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu […]

Lista projektów skierowanych do Oceny strategicznej ZIT WrOF w ramach naboru nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-384/20

Dnia 10 lipca 2020 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.03.04.02-IZ.00-02-384/20). Ocenie merytorycznej, […]

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w 2020 roku – 6 lipca 2020 r.

6 lipca 2020 r. uchwałą nr 2285/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2020. HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW NA 2020 r. – zatw. 6 LIPCA 2020 r. Uchwała nr 2285_VI_20 z dnia 9 lipca wraz z […]

1 2 3 4 42

Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close