Wiadomości

Wydział Informacji o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza na cykl szkoleń dedykowanych Beneficjentom RPO WD 2014-2020

Szanowni Państwo, Wydział Informacji o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza na cykl szkoleń dedykowanych Beneficjentom RPO WD 2014-2020. Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFS oraz środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach PT RPO WD 2014-2020. Szkolenia będą odbywały się w miesiącach: wrzesień, październik, listopad 2019 r. w godzinach 9.00-15.00, (rejestracja […]

Zmiana w Regulaminie konkursów dla Działania 10.1

20.08.2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą przyjął zmianę Regulaminu konkursów dla naborów: RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18, RPDS.10.01.03-IZ.00-02-321/18 , RPDS.10.01.04-IZ.00-02-322/18 w ramach Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Zmiana Regulaminu konkursów polega na zwiększeniu alokacji w naborze dla ZIT WrOF tj.: Kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18 wynosi: 1 384 747 EUR tj. 5 942 226,33 […]

Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach naboru nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-318/18

16 sierpnia 2019 r. zakończył się II etap oceny formalnej wniosków w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych (nr naboru RPDS.03.04.02-IZ.00-02-318/18). Szczegóły zawarto w poniższej liście.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów – ostatnie wolne miejsca

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej  zaprasza na: ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW Temat szkolenia: „Pomoc Publiczna” – 5 września 2019 r. Miejsce: Hotel Europejski, ul. Piłsudskiego 88,  50-017 Wrocław Osoby zainteresowane uczestnictwem w powyższym szkoleniu proszone są o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego i przesłanie wypełnionego formularza w […]

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019.

W dniu 6 sierpnia 2019 r. uchwałą nr 1087/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów.

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej  zaprasza na:   ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW   Temat szkolenia: „Pomoc Publiczna” – 5 września 2019 r. Miejsce: Hotel Europejski, ul. Piłsudskiego 88,  50-017 Wrocław   Temat szkolenia: „Kwalifikowalność wydatków” – 6 września 2019 r. Miejsce: Hotel Europejski, ul. Piłsudskiego 88, […]

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej ZIT WrOF w ramach naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18

22 lipca 2019 r. został zakończony etap negocjacji dla naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18 w ramach Poddziałania 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF. Do oceny strategicznej zostało przekazanych 27 projektów, których wartość całkowita wynosi 27 005 272,06 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 22 788 866,57 zł. Etap oceny strategicznej […]

Zatwierdzenie uchwały KM w trybie obiegowym – przyjęcie zmian w kryteriach wyboru projektów w ramach EFRR – zatwierdzenie zmian kryteriów oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT AJ oraz Strategią ZIT WrOF (Działanie 4.2)

Zakończył się tryb obiegowy w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały KM w sprawie przyjęcia zmian w kryteriach wyboru projektów w ramach EFRR. Głosowanie dotyczyło zatwierdzenia zmian kryteriów oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT AJ oraz Strategią ZIT WrOF w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Środowisko i zasoby” – Działanie 4.2 „Gospodarka wodno-ściekowa”. Procedura przebiegła zgodnie z […]

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18

2 lipca 2019 r. zakończył się etap oceny merytorycznej wniosków w ramach naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18 dla Poddziałania 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF. Do etapu negocjacji, który rozpoczął się 3 lipca 2019 r, zostały zakwalifikowane 32 projekty. Ich wartość całkowita wynosi  33 987 142,40 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to […]

Sprostowanie omyłki technicznej na Liście projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18 zamieszczonej dnia 24 kwietnia 2019 r.

W związku z omyłką techniczną, w wyniku której na Liście projektów przekazanych do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18, zamieszczonej dnia 24 kwietnia 2019 r., pominięto liczbę porządkową nr 9 z projektem RPDS.10.01.02-02-0004/19, IOK zamieszcza pełną listę projektów przekazanych do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18. Sprostowana Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w […]

Lista projektów skierowanych do II etapu oceny formalnej w ramach naboru nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-318/18

W dniu 21 czerwca 2019 r. zakończył się I etap oceny formalnej wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w trybie konkursowym dla Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT […]

1 2 3 4 35

Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close