Wiadomości

Zgłoś swój projekt do konkursu RegioStars 2020!

Komisja Europejska rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu promującego ciekawe projekty dofinansowane z UE prezentujące nowe podejścia do rozwoju regionalnego. Aplikacje można składać online do 9 maja 2020 r. poprzez platformę internetową. Zgłoszenia mogą przesyłać beneficjenci (kierownicy projektów) po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej. Z jednego programu można zgłosić maksymalnie pięć projektów, których realizacja rozpoczęła się […]

Zatwierdzenie uchwał w trybie obiegowym

27 marca 2020 r. zakończył się tryb obiegowy w sprawie zatwierdzenia uchwał: Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w kryteriach wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020 – zakres EFRR  dla:  Działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw  – Schematu 1.4.C. „Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych” Działania 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” […]

Zmiana SzOOP RPO WD 2014-2020 (wersja 52)

30 marca 2020 r. Uchwałą nr 1969/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020). Archiwalne wersje dokumentu dostępne są w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.

Komunikat w sprawie przyjęcia uchwały o realizacji projektów w ramach RPO WD 2014-2020 w okresie epidemii koronawirusa

Informuje o przyjęciu rozwiązań na rzecz sprawnej realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w związku z epidemią koronawirusa w Polsce. W związku z rozpowszechnianiem się COVID-19 w Polsce oraz wprowadzeniem szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2, które mają wpływ na realizację projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa […]

Aktualizacja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

Publikujemy zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFRR). Dokument ma na celu ułatwienie wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w Systemie Naboru i Oceny Wniosków (SNOW) Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie projektów w konkursach współfinansowanych z EFRR.

Fundusze a koronawirus

Szanowni Państwo! Na Portalu Funduszy Europejskich opublikowano informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz beneficjentów środków UE w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Więcej informacji znajdziecie pod linkiem  fundusze a koronawirus

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – zmiana w wyniku zwiększenia alokacji dla naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18

17 marca 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 1915/VI/20  w sprawie zmiany uchwały nr 1138/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego […]

Wyniki konkursu 3.3.2.E (367/19)

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wybrała projekty do dofinansowania w ramach konkursu 3.3.2 E w ramach naboru RPDS.03.03.02-IP.01-02-367/19    Lista projektów znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych ZIT WrOF- spotkanie odwołane

UWAGA!!! W związku sytuacją epidemiologiczną w Polsce dotyczącą ryzyka zakażenia wirusem COVID-19 oraz z powodu niskiej frekwencji osób, spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF, w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna RPO WD 2014-2020, planowane na dzień 17 marca 2020 r., zostało odwołane. Informacji dotyczących konkursu nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-384/20 […]

Poradnik – Jak wdrażać ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?

W 2019 r. do polskiego porządku prawnego weszła nowa, przełomowa ustawa, o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Stwarza ona ramy prawno-organizacyjne do urzeczywistnienia idei dostępności w naszym kraju, nakładając na wszystkie podmioty publiczne obowiązki dotyczące zapewnienia dostępności w aspekcie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno – komunikacyjnym. Większość przepisów tej ustawy obowiązuje już od 30 września […]

Zaktualizowana Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFRR)

Publikujemy zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFRR). Dokument ma na celu ułatwienie wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w Systemie Naboru i Oceny Wniosków (SNOW) Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie projektów w konkursach współfinansowanych z EFRR.

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF

Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem o konkursie: 03.04.02-IZ.00-02-384/20 Ww. konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach: Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF. W ramach ww. konkursu nabór dotyczy typu projektów 3.4 b inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w […]

Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta SL 2014

26.02.2020 r. przyjęto zmiany do Podręcznika Beneficjenta SL 2014 dla Beneficjentów  RPO WD 2014-2020 realizujących projekty dofinansowane ze środków EFRR i rozliczających projekty w IZ RPO WD. Zaktualizowano m.in. zapisy w zakresie logowania do systemu, wydatków rozliczanych ryczałtowo, edycji utworzonego wniosku o płatność oraz wprowadzania do SL2014  informacji o zamówieniu i kontrakcie. Podręcznik Beneficjenta 2.7 […]

1 2 3 4 40

Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close