Wiadomości

Harmonogram naborów na 2019 r. zatwierdzony przez ZWD dnia 8 października 2019 r.

W dniu 8 października 2019 r. uchwałą nr 1300/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019. Dołączone do wiadomości dokumenty w najbliższym czasie ukażą się na stronie RPO.

Zaktualizowana Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej konkursu nr RPDS.03.03.02-IP.01-02-331/18

W załączeniu zaktualizowana „Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej”. Aktualizacja wynika z faktu uwzględnienia przez DIP wniosku Gminy Siechnice o ponowną weryfikację jej wniosku o dofinansowanie. Z protokołu z oceny formalnej (aneks nr 1): „Wniosek nr RPDS.03.03.02-02-0002/19, złożony przez Gminę Siechnice, został pierwotnie pozostawiony bez rozpatrzenia, co w konsekwencji oznacza ocenę negatywną wniosku. Powodem […]

„Rozmawiamy we Wrocławiu – O rzeczach ważnych i ważniejszych”. Fundusze dla przedsiębiorców i przedsiębiorczych z regionu.

O tym jak fundusze europejskie zmieniają wrocławskie firmy, a także o tym dlaczego warto po nie sięgać,  rozmawiali na Stadionie Wrocław przedstawiciele wrocławskiego biznesu, samorządowcy oraz osoby wdrażające środki unijne w ramach debaty „Rozmawiamy we Wrocławiu – O rzeczach ważnych i ważniejszych”. O tym, że Wrocław i okolice to pierwsza liga polskich samorządów pod względem […]

„Pomoc Publiczna” – 10 października 2019 r. – bezpłatne szkolenie – ostatnie wolne miejsca.

„Pomoc Publiczna” – 10 października 2019 r. – bezpłatne szkolenie – ostatnie wolne miejsca. Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej  zaprasza na: ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW Temat szkolenia: „Pomoc Publiczna” – 10 października 2019 r. Miejsce: Hotel Europejski, ul. Piłsudskiego 88,  50-017 Wrocław Osoby zainteresowane uczestnictwem w […]

Wizyta gości z Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Mieliśmy zaszczyt gościć Kielecki Obszar Funkcjonalny z którym wymieniamy doświadczenia dotyczące współpracy miedzy gminami, wymiana doświadczeń, dobre praktyki, zintegrowane projekty które tworzą metropolitalny obszar. Zapraszamy do zapoznania się z relacją na stronie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

„O rzeczach ważnych i ważniejszych rozmawiamy we Wrocławiu”

Jak bardzo fundusze unijne zmieniły życie osób niepełnoprawnych oraz co zrobić, żeby w stosunku do tych osób wykorzystywać je jeszcze efektywniej rozmawiano w trakcie debaty na Stadionie Wrocław. Debata z cyklu „O rzeczach ważnych i ważniejszych rozmawiamy we Wrocławiu” miała na celu wspólną rozmowę wszystkich interesariuszy zaangażowanych w proces wdrażania funduszy unijnych z myślą o […]

Lista projektów skierowanych do II etapu oceny formalnej w ramach naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-354/19

W dniu 26 września 2019 r. zakończył się I etap oceny formalnej wniosku. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w trybie konkursowym dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo, Poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF (Nr […]

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców Poddziałanie 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WrOF oraz 4.2.3 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT AJ

Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem o konkursach: 04.02.02-IZ.00-02-359/19 04.02.03-IZ.00-02-360/19 Ww. konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach: Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WrOF oraz 4.2.3 Gospodarka wodno-ściekowa  – ZIT AJ.  W ramach ww. konkursu nabór dotyczy typu projektu 4.2.A: Projekty […]

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – zmiana listy z 26.09.2016 r. w ramach naboru nr RPDS.07.01.02-IZ.00-02-041/15

24 września 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 1245/VI/19 w sprawie zmiany uchwały nr 2748/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 […]

Wolne środki EFRR i EFS dla procedury odwoławczej

    Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnym zestawieniem kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą – na wrzesień 2019 r.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia – OSTATNIE MIEJSCA !!!

ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW Temat szkolenia: „Pomoc Publiczna” – 10 października 2019 r. Miejsce: Hotel Europejski, ul. Piłsudskiego 88,  50-017 Wrocław Temat szkolenia: ”Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczenie projektów z wykorzystanie systemu SL2014 (teoria i praktyka)” – 21 października 2019 r. Miejsce: Hotel Europeum, ul. Kazimierza Wielkiego 27a w godz. 09:00 – […]

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-300/18 – zmiana w wyniku uwolnienia środków alokacji

24 września 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 1247/VI/19 w sprawie zmiany uchwały nr 254/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego […]

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej nabór nr RPDS.03.03.02-IP.01-02-325/18 ZIT WrOF

30.04.2019r. został zakończony nabór wniosków dla naboru RPDS.03.03.02-IP.01-02-325/18 ZIT WrOF. W załączniku lisa projektów , które spełniły kryteria oceny merytorycznej nabór nr RPDS.03.03.02-IP.01-02-325/18 ZIT WrOF. Lista projektów znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszonym naborem

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów.

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej  zaprasza na: ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW Temat szkolenia: ”Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczenie projektów z wykorzystanie systemu SL2014 (teoria i praktyka)” – 3 oraz 4 października 2019 r. Miejsce: Hotel Europeum, ul. Kazimierza Wielkiego 27a w godz. 09:00 – 16:00. Osoby zainteresowane […]

1 2 3 4 36

Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close