Dolnośląski Urząd Pracy informuje:  Komunikat w sprawie odstępstwa od harmonogramu naborów zatwierdzonego przez ZWD Uchwałą nr 1946/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 845/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na lata 2015 – 2016 w zakresie terminu naboru wniosków.

Komunikat