2 września 2019 r. został zakończony nabór wniosków dla naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-354/19 w trybie konkursowym dla Działania 4.5 Bezpieczeństwo, Poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo –ZIT WrOF.

Lista złożonych wniosków w ramach naboru znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszonym naborze