SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW
”Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczenie projektów z wykorzystanie systemu SL2014 (teoria i praktyka)”

Szanowni Państwo!!!

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej  zaprasza na:

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW
”Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczenie projektów z wykorzystanie systemu SL2014 (teoria i praktyka)”

Wrocław 2 lipca 2019 r.

 

Szkolenie zostanie zorganizowane  w Hotelu Europeum, ul. Kazimierza Wielkiego 27 a,  50-077 Wrocław.


Szkolenie będzie trwało w  godzinach: 09:00 – 16:00.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w powyższym szkoleniu proszone są o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego i przesłanie wypełnionego formularza w formie załącznika na adres: Szkolenia.ZIT@um.wroc.pl  wiadomość e-mail należy zatytułować „Szkolenie SL2014”  terminie do dnia 17 czerwca 2019 r.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie na adres e-mail, z którego wysłano zgłoszenie informacja o treści: ,,potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na szkolenie ”Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczenie projektów z wykorzystanie systemu SL2014 (teoria i praktyka)”

Uwaga!

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W ramach szkolenia można zgłosić 2 osoby.

Istnieje możliwość zgłaszania w szkoleniu kolejnych osób, które zostaną zakwalifikowane na szkolenie w przypadku niewyczerpania dostępnych miejsc. Informacja w tym zakresie zostanie przesłana wraz z potwierdzeniem zgłoszenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji listy uczestników.

Organizator nie pokrywa kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem osób zakwalifikowanych w szkoleniu.