3 grudnia br. został zakończony etap negocjacji dla naboru nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-300/18 w ramach Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF.
Do oceny strategicznej zostało przekazanych 26 projektów, których wartość całkowita wynosi 40 231 386,28 zł,  natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 34 146 506,74 zł. Etap oceny strategicznej ZIT WrOF rozpoczął się 4 grudnia br.

Lista projektów przekazanych do oceny strategicznej ZIT WrOF w ramach naboru nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-300/18 znajduje się w załączniku oraz w zakładce o naborze: