W dniu 5 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zatwierdził zmiany w dokumentacji konkursowej dla Poddziałania 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF, typ E Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy – nr naboru RPDS.03.03.02-IP.01-02-325/18. 

Aktualne Ogłoszenie o naborze wraz z Regulaminem konkursu oraz wykazem zmian:

Ogłoszenie o konkursie 05.02.2019
Regulamin konkursu_05.02.2019
Wykaz zmian do Regulaminu i ogłoszenia z 05.02.2019

Zmianie uległ m.in. termin zakończenia naboru.

Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce o naborze:
Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.03.03.02-IP.01-02-325/18 Poddziałania 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF