Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 “Przedsiębiorstwa i innowacje” Działania 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Poddziałania 1.4.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF” Schemat 1.4 D “Promocja dolnośląskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych oraz oferty gospodarczej regionu”

Informacja o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.

Aktualna wersja elektroniczna wniosku o dofinansowanie – działanie 1.4 D znajduje się pod adresem:
http://dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/204-aktualna-wersja-elektroniczna-wniosku-o-dofinansowanie-dzialanie-1-4-d.html