Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów. Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Lista projektów które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.04.02.02-IZ.00-02-359/19 – zmiana listy 24.05.2021 r. oraz Informacja o Składzie Komisji Oceny Projektów

24 maja 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 3743/VI/21 w sprawie zmiany uchwały nr 2368/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu […]

Listę projektów skierowanych do II etapu oceny formalnej – aktualizacja po uwzględnieniu procedury odwoławczej w ramach naboru nr RPDS.04.02.02-IZ.00-02-359/19

Listę projektów skierowanych do II etapu oceny formalnej – aktualizacja po uwzględnieniu procedury odwoławczej w ramach naboru nr RPDS.04.02.02-IZ.00-02-359/19 Lista złożonych wniosków w ramach naboru znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru RPDS.04.02.02-IZ.00-02-359/19 oraz Skład Komisji Oceny Projektów.

21 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 2368/VI/20 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, […]

Lista projektów skierowanych do Oceny strategicznej ZIT WrOF w ramach naboru nr RPDS.04.02.02-IZ.00-02-359/19 ZIT WrOF

8 czerwca 2020 r. zakończył się  etap oceny merytorycznej wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w trybie konkursowym dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.04.02.02-IZ.00-02-359/19 […]

Lista projektów skierowanych do II etapu oceny formalnej w ramach naboru nr RPDS.04.02.02-IZ.00-02-359/19 ZIT WrOF

8 czerwca 2020 r. zakończył się I etap oceny formalnej wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w trybie konkursowym dla Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WrOF (Nr naboru […]

Lista projektów skierowanych do II etapu oceny formalnej w ramach naboru nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-384/20 ZIT WrOF

W dniu 4 maja 2020 r. zakończył się I etap oceny formalnej wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w trybie konkursowym dla Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – […]

Lista projektów złożonych w ramach naboru RPDS.03.04.02-IZ.00-02-384/20

9 kwietnia 2020 r. został zakończony nabór wniosków RPDS.03.04.02-IZ.00-02-384/20 w trybie konkursowym dla Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF. Lista złożonych wniosków w ramach naboru znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – zmiana w wyniku zwiększenia alokacji dla naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18

27 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 1681/VI/20  w sprawie zmiany uchwały nr 1138/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego […]

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – zmiana listy z 15.10.2019 r. w ramach naboru nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-318/18

21 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 1649/VI/20 w sprawie zmiany uchwały nr 1315/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 […]

Lista projektów, wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.04.05.02-IZ.00-02-354/19 ZIT WrOF– 10.12.2019 r. oraz Informacja o Składzie Komisji Oceny Projektów

10 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 1532/VI/19 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo, Poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo […]

Wyniki konkursu 3.3.2 C (331/18) – aktualizacja

Konkurs 3.3.2 C Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – ZIT WrOF RPDS.03.03.02-IP.01-02-331/18 12.11.2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję w sprawie wykorzystania wolnych środków pozostałych do rozdysponowania w ramach Poddziałania 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF. W ramach Poddziałania 3.3.2 […]

Wyniki konkursu 3.3.2.E (332/18)

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wybrała projekt do dofinansowania w ramach konkursu 3.3.2 E RPDS.03.03.02-IP.01-02-332/18 Typ 3.3 E Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekty niegrantowe.  Lista projektów znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze. Projekty wybrane do dofinansowania (po II etapie oceny merytorycznej):

Wyniki konkursu 3.3.2.C (331/18)

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wybrała projekt do dofinansowania w ramach konkursu 3.3.2 C RPDS.03.03.02-IP.01-02-331/18 Typ 3.3 C Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej   Projekty wybrane do dofinansowania (po II etapie oceny merytorycznej): Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru (08.11.2019) Skład KOP Regulamin konkursu 3.3.2 C wskazuje aby 15% […]

Wyniki naboru 1.2.2A (327/18)

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wybrała projekty do dofinansowania w ramach konkursu  Schemat 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R” RPDS.01.02.02-IP.01-02-327/18 Listaprojektów,które spełniły kryteria wyboru konkursu 1.2 A znajdują się ponadto w zakładce w ogłoszonym naborze ZIT WrOF (327/18) Projekty wybrane do dofinansowania (po II etapie oceny merytorycznej):

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach naboru nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-347/19

21 października 2019 r. zakończył się etap oceny merytorycznej wniosków w ramach naboru nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-347/19 dla Poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkurs ZIT WrOF. Do etapu negocjacji, który rozpoczął się w dniu 22 października 2019 r. zostało zakwalifikowanych 6 projektów. Ich wartość całkowita wynosi 7 964 858,96 zł, natomiast […]

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-318/18 ZIT WrOF– 15.10.2019 r. oraz Informacja o Składzie Komisji Oceny Projektów

15 października 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 1315/VI/19 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych (Nr naboru […]

1 2 3 4 6

Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close