Zapraszamy do zapoznania się z informacją w sprawie naboru wniosków w trybie pozakonkursowym:

Poddziałanie 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa  – ZIT WrOF –
nr naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-281/17

Pliki do pobrania (39)