Zapraszamy do zapoznania się z informacją w sprawie naboru wniosków w trybie pozakonkursowym:
Poddziałanie 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF – nr naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-266/17

 

Dokumentacja konkursowa :

Pliki do pobrania (41)