Dowiedz się, jak przebiega kontrola projektu

Kontrola towarzyszy realizacji każdego projektu, któremu udzielone zostało wsparcie z funduszy unijnych. Jest obowiązkowym elementem w trakcie jego trwania lub krótko po zakończeniu, poprzedzając ostateczne rozliczenie. Może też nastąpić w trakcie okresu trwałości projektu.

Kontrola w miejscu realizacji projektu bądź siedzibie Beneficjenta jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom zawartym we wnioskach o płatność, a także że wydatki zadeklarowane przez Beneficjentów zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z zasadami krajowymi i wspólnotowymi.

Etapy kontroli na miejscu realizacji projektu lub w siedzibie Beneficjenta:

  • zaplanowanie czynności kontrolnych;
  • zawiadomienie o kontroli;
  • przeprowadzenie czynności kontrolnych;
  • sporządzenie informacji pokontrolnej i jej przekazanie beneficjentowi,
  • sporządzenie zaleceń pokontrolnych i ich przekazanie beneficjentowi,
  • informowanie o ewentualnych nieprawidłowościach.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close