Tytuł: Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Żłobku Miejskim „Pod Grzybkiem”

 Beneficjent: Gmina Oborniki Śląskie

 Tytuł projektu: Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Żłobku Miejskim „Pod Grzybkiem” szansą na powrót do pracy

 RPDS.08.04.01-02-0025/17

 Całkowita wartość: ponad 800 tysięcy złotych

 Wartość dofinansowanie z UE: ponad 600 tysięcy złotych

Okres realizacji projektu: 2018-04-01 do: 2019-08-31

Obornicki Żłobek świadczy usługi dla 135 dzieci, z czego w ramach projektu unijnego 91 dzieci korzysta z opieki i wyżywienia nieodpłatnie. Są to kobiety i mężczyźni sprawujący opiekę nad dziećmi do lat trzech, którzy powracają na rynek pracy, w tym:

osoby bezrobotne,osoby przebywające na urlopie wychowawczym, osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim. Do tej pory w ramach projektu udało się zaktywizować zawodowo 86 osób.

W ramach dotacji wyposażono 51 miejsc nowo utworzonych,  zakupiono m.in. wyposażenie do sali integracji sensorycznej,  sali do fizjoterapii, sali do zajęć ruchowych i relaksacyjnych, gabinetu logopedy / pedagoga. Powstał pokój dla matek karmiących. Cały budynek jest dostosowany do osób niepełnosprawnych. W ramach projektu otrzymaliśmy również dofinansowanie do pozostałych niezbędnych pomieszczeń, m.in. biur, warsztatu konserwatora, magazynów. Żłobek szczyci się nowoczesną, doskonale wyposażoną kuchnią.