Sukcesy projektów w perspektywie

Przebudowa dworców kolejowych Święta Katarzyna, Siechnice oraz Żerniki Wrocławskie – Smardzów w szczególności na potrzeby kolei aglomeracyjnej w ramach ZIT WrOF

Przebudowa dworców kolejowych Święta Katarzyna, Siechnice oraz Żerniki Wrocławskie  Beneficjent: POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA  Tytuł projektu: Przebudowa dworców kolejowych Święta Katarzyna, Siechnice oraz Żerniki Wrocławskie – Smardzów w szczególności na potrzeby kolei aglomeracyjnej w ramach ZIT WrOF RPDS.05.02.02-02-0001/17-01  Całkowita wartość: ponad 12 mln zł  Wartość dofinansowania UE: ponad 4,4 mln zł Okres realizacji projektu: […]

Nowe stacje kolejowe na trasie Jelcz – Wrocław

Tytuł projektu: Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF    Projekt realizowany w formule partnerstwa: Lider/ Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Partnerzy: Gmina Wrocław, Gmina Czernica, Gmina Jelcz–Laskowice Okres realizacji: lipiec 2017 r. – czerwiec 2021r. Wartość projektu: prawie 102,5 mln […]

Rewitalizacja (modernizacja) byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych.

Gmina Oborniki Śląskie Tytuł: Rewitalizacja(modernizacja) byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych. Całkowita wartość: 4,1 mln pln Wartość dofinansowania z UE: ponad 2,46 mln zł   Przedmiotem projektu jest modernizacja byłego budynku kina w Obornikach Śląskich. Podstawową funkcją nowo powstałego obiektu kultury – ”Kino Astra” jest realizacja zadań kina. Ponadto […]

Rekultywacja trzech zbiorników wodnych: w Miłoszycach, Chwałowicach i Jelczu-Laskowicach, na terenie gminy Jelcz-Laskowice

Gmina Jelcz-Laskowice Tytuł: Rekultywacja trzech zbiorników wodnych: w Miłoszycach, Chwałowicach i jelczu-Laskowicach na terenie Gminy Jelcz-Laskowice Całkowita wartość projektu:          1 973 325,90 PLN Wkład Funduszy Europejskich:    1 677 327,01 PLN Okres realizacji: czerwiec 2017 r. – grudzień 2019 r. Cel projektu: przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych, w tym zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez modernizację zdegradowanych zbiorników retencyjnych w gminie Jelcz-Laskowice, […]

Rewitalizacja Parku w Szczodrem – rekreacyjne zagospodarowanie parku.

Gmina Długołęka Tytuł: Rewitalizacja Parku w Szczodrem – rekreacyjne zagospodarowanie parku. Wartość projektu to 4.554.331,87 zł Wartość dofinansowania z UE: 2.610.779,99 zł Realizację projektu przewidziano w okresie od 29.06.2018r. do 30.08.2019r. Gmina Długołęka otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Parku w Szczodrem – rekreacyjne zagospodarowanie parku”. Celem projektu jest przywrócenie charakteru Parku Szczodre jako […]

Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań”

Fundacja OPEN MIND  i Gmina Wrocław Tytuł: Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań”   Całkowita wartość projektu: 856 877,62 zł Kwota dofinansowania: 813 950,62 zł Termin realizacji projektu: Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2018 r. Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2019 r.   Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych na rynku pracy, w zakresie […]

VII edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich

  Świętuj z nami! Dni Otwarte Funduszy Europejskich  Weekend pełen atrakcji – pikniki, koncerty, wystawy i wiele innych, odbędzie się 5-7 czerwca 2020 r.    Sięgnęliście po unijne dotacje i odnieśliście sukces? Wspaniale! Teraz pozwólcie, by dowiedziała się o tym Wasza miejscowość, region, województwo czy nawet cała Polska. Dołączcie do nas. Świętujcie razem z nami […]

Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich

Gmina Kąty Wrocławskie Tytuł projektu: Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich – etap I Wartość całkowita Projektu wynosi 4 257 544,74 PLN Kwota dofinansowania projektu  z UE: 2.526.903,80 PLN     Przedmiotem projektu jest remont i przebudowa (wraz z elementami termomodernizacji) budynku dawnego kościoła ewangelickiego i jego adaptacja na potrzeby biblioteki gminnej […]

Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu

Gmina Wrocław Tytuł projektu: „Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu” Całkowita wartość: ponad 4,58 mln zł Wartość dofinansowania z UE: ponad 3,54 mln zł Okres realizacji projektu: 29.05.2018 r. – 31.10.2019 r. Zarząd Inwestycji Miejskich zakończył realizację projektu na Przedmieściu Oławskim. W podwórkach przy ul. Prądzyńskiego 39A i Traugutta 81  […]

Rozbudowa szkoły podstawowej w Psarach, gmina Wisznia Mała

Beneficjent: Gmina Wisznia Mała Tytuł: Rozbudowa szkoły podstawowej w Psarach, gmina Wisznia Mała Całkowita wartość: ponad 7 mln zł Wartość dofinansowania z UE: prawie 800 tys. zł Okres realizacji projektu: 21.04.2016 r. – 19.11.2018 r. Niedostateczna ilość miejsc w szkole, przepełnione sale oraz duże zapotrzebowanie na nowe miejsca edukacji szkolnej w Psarach stanowiły podstawę do […]

Doposażenie obiektów szkolnych na terenie Gminy Żórawina

Gmina Żórawina  Tytuł projektu: Doposażenie obiektów szkolnych na terenie Gminy Żórawina  Całkowita wartość: ponad 316 tys. zł  Wartość dofinansowania z UE: ponad 258 tys. zł  Okres realizacji projektu: 24.06.2016 r. – 30.09.2018 r.   Projekt został zrealizowany we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy, czyli w Żórawinie, Polakowicach, Rzeplinie, Wilczkowie i Węgrach. Cel […]

Budowa żłobka w Lutyni

Gmina Miękina Tytuł: Budowa żłobka w Lutyni Całkowita wartość: prawie 6 mln zł Wartość dofinansowania z UE: ponad 2,3 mln zł Okres realizacji projektu: 30.12.2014 r. – 15.08.2018 r. W Lutyni, która jest jedną z najprężniej rozwijających się miejscowości w gmini, w 2016 r. rozpoczęła się budowa wspólnego obiektu żłobkowo – przedszkolnego. W budynku mieszczą […]

Inwestycja ograniczająca indywidualny ruch zmotoryzowany w centrum Wrocławia poprzez budowę P&R w: Miękini, Mrozowie, Brzezince Średzkiej i Księginicach.

Gmina Miękina Tytuł: Inwestycja ograniczająca indywidualny ruch zmotoryzowany w centrum Wrocławia poprzez budowę P&R w: Miękini, Mrozowie, Brzezince Średzkiej i Księginicach.  Całkowita wartość: ponad 3 mln zł  Wartość dofinansowania z UE: ponad 2 mln zł  Okres realizacji projektu: 06.09.2016 r. – 31.07.2018 r.   ramach projektu powstały 4 nowe parkingi przy stacjach kolejowych w Miękini, Mrozowie, […]

Budowa przedszkola w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica

Gmina Czernica Tytuł projektu: Budowa przedszkola w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica Całkowita wartość: ponad 11 mln zł Wartość dofinansowania z UE: ponad 2 mln zł Okres realizacji projektu: 30.12 2014 r.-  26.03.2018 r.   Projekt obejmował budowę przedszkola, jego wyposażenie i zagospodarowanie terenu. Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Dobrzykowice, przy ul. […]

Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Długołęce – etap II i III (2014- 2018)

Gmina Długołęka Tytuł projektu: Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Długołęce – etap II i III (2014- 2018) Całkowita wartość projektu: ponad 6,4 mln zł Wartość dofinansowania z UE: ponad 2,2, mln zł Okres realizacji projektu: 07.08.2015 r. – 31.10.2018 r. Projekt jest częścią szerszego planu inwestycyjnego, którego długofalowym celem jest podniesienie jakości edukacji na terenie […]

Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce – przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

Gmina Sobótka Tytuł projektu:  Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce – przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Całkowita wartość: ponad 8,3 mln zł Wartość dofinansowania z UE: ponad 3,2 mln zł Okres realizacji projektu: 16.10.2014 r. – 30.03.2018 r.   Aby jeszcze bardziej wykorzystać potencjał turystyczny i historię pradawnych rytuałów pogańskich stworzono […]

Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych

Beneficjent: Gmina Oborniki Śląskie  Tytuł projektu:  Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych Całkowita wartość: ponad 440 tys. zł  Wartość dofinansowania z UE: prawie 325 tys. zł  Okres realizacji projektu: 30.01.2017 r. – 31.07.2017 r.   Głównym problemem obornickich publicznych placówek oświatowych […]

Wsparcie jednostek ratowniczych z terenu gminy Oborniki Śląskie

Gmina Oborniki Śląskie Tytuł projektu:  Wsparcie jednostek ratowniczych z terenu gminy Oborniki Śląskie Całkowita wartość: ponad 191 tys. zł  Wartość dofinansowania z UE: ponad 141 tys. zł  Okres realizacji projektu:  29.03.2017 r. – 30.05.2017 r.   Konieczność realizacji projektu była wynikiem zdiagnozowanych braków w wyposażeniu jednostek OSP na terenie gminy Oborniki ŚląskieW związku z tym w […]

Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych – Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Trzebnicy

Gmina Trzebnica Tytuł projektu: Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych – Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Trzebnicy Całkowita wartość: ponad 3, 4 mln zł  Wartość dofinansowania z UE: prawie 1, 5 mln zł  Okres realizacji projektu:  03.04.2017 r. –  31.08.2018 r.   W nowoczesnych murach nowego Żłobka i Przedszkola swoją […]

1 2 3

Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close