Beneficjent: Gmina Wisznia Mała

Tytuł: Rozbudowa szkoły podstawowej w Psarach, gmina Wisznia Mała

Całkowita wartość: ponad 7 mln zł

Wartość dofinansowania z UE: prawie 800 tys. zł

Okres realizacji projektu: 21.04.2016 r. – 19.11.2018 r.

budynek rozbudowanej szkoły w Psarach

Niedostateczna ilość miejsc w szkole, przepełnione sale oraz duże zapotrzebowanie na nowe miejsca edukacji szkolnej w Psarach stanowiły podstawę do podjęcia decyzji o rozbudowie tamtejszej szkoły. W ramach inwestycji został dobudowany kompleks sportowo-edukacyjny składający się z nowoczesnej sali gimnastycznej, zaplecza kuchennego, stołówki, czterech sal szkolnych, mieszczących każda po 24 uczniów wraz
z niezbędnym zapleczem, w tym wyposażonej pracowni matematyczno-przyrodniczej i informatycznej, jak również pomieszczeń administracyjnych i nowej kotłowni.

Nowoczesna baza edukacyjna w postaci rozbudowanej szkoły podstawowej (96 nowych miejsc) z kompletną infrastrukturą towarzyszącą, przystosowana w całości dla osób niepełnosprawnych to główny efekt projektu. Dzięki rozbudowie szkoły znacząco zostanie ograniczony system wielozmianowy w zakresie zajęć dodatkowych, który występuje na terenie Gminy Wisznia Mała (zjawisko przepełnienia szkół związane jest z ciągłym wzrostem liczby mieszkańców gminy). Wszystkie powyższe działania przełożą się na polepszenie warunków edukacji, a ostatecznie spowodują poprawę efektów kształcenia oraz osiąganych wyników nauczania.