Tytuł: Muzeum Teatru we Wrocławiu

 Beneficjent: Muzeum Miejskie Wrocławia

 Tytuł projektu: Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Teatru we Wrocławiu

 RPDS.04.03.02-02-0023/16

 Całkowita wartość: ponad 4 mln PLN

 Wartość dofinansowanie z UE: prawie 2 mln PLN

 Okres realizacji projektu: 28.12.2015-31.12.2017

 

W wyniku projektu powstało Muzeum Teatru we Wrocławiu. Budynek znajduje się na Placu Wolności. Projekt obejmował m.in. prace adaptacyjne wnętrz obiektu, stworzenie ekspozycji wystawy stałej oraz wystaw czasowych, oraz zakup wyposażenia. Dzięki zadaniom realizowanym w projekcie powstały interaktywne sale tematyczne – np. Foyer oraz Atelier Stefana Arczyńksiego czy Galeria Plakatu, Sala Kasetonowa. Na uwagę zasługuje Pracownia Paszczodźwięków – pomieszczenie z wytłumionymi ścianami gdzie zwiedzający będzie miał możliwości spróbowania swoich możliwości lingwistycznych poprzez wymowę, nagranie  i odsłuch. Duża ilość interaktywnych sprzętów zachęca do odwiedzin.