Tytuł projektu: Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych

uczeń przy komputerze projektuje w programie typu CAD jakiś element

Beneficjent: Gmina Wrocław

Wartość projektu: prawie 2 mln zł

Dofinansowanie z UE: blisko 1,7 mln zł

Pracodawcy chętniej zatrudniają absolwentów z minimalnym chociażby stażem i praktycznymi umiejętnościami niż tych, którzy mogą się wykazać tylko świeżo zdobytą wiedzą potwierdzoną dyplomem. Zmieniają się wymogi rynku pracy, co musi powodować zmianę systemu kształcenia. Poszukiwani są dobrzy fachowcy, specjaliści w swojej branży, a dyplom wyższej uczelni nie gwarantuje zatrudnienia. Wielu młodych ludzi myśli o zdobyciu dobrego zawodu, dalszym podnoszeniu swoich umiejętności i podjęciu pracy. Dobry fachowiec jest na wagę złota. Tworzenie i rozwój systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu może być realizowane tylko w ścisłej współpracy z firmami. Projekt Manufaktura fachowców jest najlepszym przykładem takich działań.

– Najcenniejsza w tym projekcie była możliwość zdobycia doświadczenia i realnego zetknięcia się uczniów z rynkiem pracy – mówi Joanna Handziak-Buczko, kierowniczka projektu z Centrum Kształcenia Zawodowego. – 240 uczestników skierowaliśmy na staże lub praktyki zawodowe w firmach. Uczniowie przepracowali 150 godzin, mieli wyznaczone konkretne zadania związane z zawodem, w którym odbywali staż, wielu otrzymało swoje pierwsze wynagrodzenie: stypendium stażowe fundowane ze środków projektu. 60 uczniów uczestniczyło w kursach zawodowych zakończonych egzaminami i otrzymaniem uprawnień, np. do obsługi wózków widłowych.

W dwóch edycjach projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego w imieniu Gminy Wrocław we Wrocławiu wzięło udział w sumie 300 uczniów z 10 szkół ponadpodstawowych. W projekcie uczestniczyły szkoły zawodowe kształcące w kluczowych dla Dolnego Śląska branżach: motoryzacyjnej, elektryczno-energetycznej, mechatroniczno-elektronicznej, budowlanej, lotniczej, transportowo-spedycyjno-logistycznej, informatycznej, turystyczno-gastronomicznej, usługowej (fryzjerstwo, poligrafia). Celem przedsięwzięcia było przede wszystkim wyposażenie młodych ludzi w praktyczne umiejętności zawodowe oraz w wiedzę specjalistyczną poszukiwaną na rynku pracy.

Uczniowie odbyli staże w wielu dolnośląskich firmach, zyskali również dostęp do zasobów wiedzy zgromadzonych na Interaktywnej Platformie Zawodowej. Ponadto w projekcie sfinansowano szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli zawodu, a także doposażone zostały pracownie nauki zawodu.

W Manufakturze fachowców uczestniczyły następujące szkoły:

  1. Lotnicze Zakłady Naukowe, ul. Kiełczowska 43
  2. Elektroniczne Zakłady Naukowe, ul. Braniborska 57
  3. Zespół Szkół Nr 2, ul. Borowska 105
  4. Zespół Szkół Gastronomicznych, ul. Kamienna 86
  5. Zespołu Szkół Nr 3, ul. Szkocka 64
  6. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5, ul. Dawida 5
  7. Zespół Szkół Logistycznych, ul. Dawida 9-11
  8. Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych, ul. Haukego Bosaka 21
  9. Technikum Nr 15, ul. Skwierzyńska 1-7
  10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 11, ul. Kamienna 99-101