Gmina Żórawina

 Tytuł projektu: Doposażenie obiektów szkolnych na terenie Gminy Żórawina

 Całkowita wartość: ponad 316 tys. zł

 Wartość dofinansowania z UE: ponad 258 tys. zł

 Okres realizacji projektu: 24.06.2016 r. – 30.09.2018 r.

 

Projekt został zrealizowany we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy, czyli w Żórawinie, Polakowicach, Rzeplinie, Wilczkowie i Węgrach. Cel projektu to zasadnicza poprawa warunków kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Żórawina w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych. Uczestnicy projektu to uczniowie szkół, dla których korzystanie z nowego sprzętu informatycznego oraz pomocy multimedialnych jest bardzo potrzebne i przy tym wpływające na ich rozwój. Kompetencje cyfrowe, jakie nabywają uczestnicy niewątpliwie będą pomocne na późniejszych etapach edukacji. Prowadzący zajęcia za pomocą rzutników i tablic interaktywnych przekazują wiedzę w sposób atrakcyjny i wzbudzający zainteresowanie wśród uczniów. Projekt obejmował wsparciem 6 placówek oświatowych – 860 uczniów, z których każdy uzyskał dostęp do wysokiej jakości sprzętu i umeblowania.