Beneficjent: Gmina Wrocław

Tytuł projektu: EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER – upowszechnienie
i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)

RPDS.10.01.02-02-0021/16

Całkowita wartość: prawie 8 mln zł

Wartość dofinansowanie z UE: prawie 7 mln zł

Okres realizacji projektu: 01.07.2017-30.04.2018

 

Projekt przewidywał organizację zajęć dodatkowych oraz zwiększenie ilości miejsc w 14 Przedszkolach i 2 Oddziałach Przedszkolnych Wrocławia oraz okolicznych gmin – Obornik Śląskich, Kobierzyc, Sobótki, Miękini, Długołęki. Wsparciem zostały objęte m.in. Przedszkola Integracyjne we Wrocławiu, Przedszkole Publiczne w Obornikach Śląskich, Przedszkole w Sobótce czy w Pisarzowicach. Dzięki realizacji projektu zostało utworzonych 600 nowych miejsc przedszkolnych – najwięcej we Wrocławiu, zakupiono pomoce dydaktyczne oraz niezbędne wyposażenie. Ponadto przewidziano również organizację zajęć dodatkowych m.in. stymulujących rozwój psychoruchowy. Z kolei nauczyciele mieli możliwość podnoszenia kompetencji w zakresie m.in. integracji sensorycznej czy wykorzystania Internetu w edukacji przedszkolnej.