Edukacja przedszkolna bez barier-upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław.

RPDS.10.01.02-02-0059/16

Projekt został zrealizowany w 7 wrocławskich przedszkolach. Celem projektu było zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego i podniesienie jego jakości dla dzieci z Wrocławia.

W ramach projektu uruchomiono 600 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w 3 nowoutworzonych przedszkolach – zapewniono ich utrzymanie, wyposażono sale przedszkolne i zakupiono pomoce dydaktyczne. Dodatkowo zorganizowano ponad 7,3 tys. godzin zajęć dodatkowych dla 600 wychowanków tych przedszkoli, w tym m.in. zajęcia logopedyczne, rozwijające rozwój psychoruchowy, rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne. Nauczycielki wychowania przedszkolnego (ponad 50 osób) wzięły udział w wielu szkoleniach doskonalących ich kompetencje zawodowe.

 Projekt wsparł również ponad 130 wychowanków, w tym 69 z niepełnosprawnością, z 4 przedszkoli integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi. W ramach projektu wyposażono te przedszkola w specjalistyczny sprzęt, aby umożliwić realizację zajęć specjalistycznych, m.in. z integracji sensorycznej, Sali doświadczania świata, metody Tomatisa. Zapewniono również wsparcie Asystentów dzieci z niepełnosprawnością. Nauczycielom umożliwiono podniesienie kwalifikacji poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i kursach.