Gmina Miękina

Tytuł: Inwestycja ograniczająca indywidualny ruch zmotoryzowany w centrum Wrocławia poprzez budowę P&R w: Miękini, Mrozowie, Brzezince Średzkiej i Księginicach.

 Całkowita wartość: ponad 3 mln zł

 Wartość dofinansowania z UE: ponad 2 mln zł

 Okres realizacji projektu: 06.09.2016 r. – 31.07.2018 r.

 

ramach projektu powstały 4 nowe parkingi przy stacjach kolejowych w Miękini, Mrozowie, Księginicach i Brzezince Średzkiej. Wszystko po to, aby zachęcić mieszkańców gminy Miękinia do podróżowania koleją i w efekcie ograniczyć niską emisja transportową na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Łącznie powstało 138 miejsc parkingowych, w tym 9 dla osób niepełnosprawnych.  Parkingi w Miękini i Mrozowie zlokalizowane są przy linii kolejowej E30, natomiast parkingi w Księginicach i Brzezince Średzkiej przy linii 273. Efektem tych działań będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 186,47 ton równoważnika CO2 na rok oraz liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach “parkuj i jedź” – 21.912 szt.