Beneficjent: Gmina Oborniki Śląskie

 Tytuł projektu:  Poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych

Całkowita wartość: ponad 440 tys. zł

 Wartość dofinansowania z UE: prawie 325 tys. zł

 Okres realizacji projektu: 30.01.2017 r. – 31.07.2017 r.

 

Głównym problemem obornickich publicznych placówek oświatowych był brak nowoczesnego wyposażenia pracowni komputerowych, przedmiotowych, w tym brak odpowiedniego sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej z uwzględnieniem nauczania doświadczalnego. W odpowiedzi na ten problem pozyskano środki na doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych, 5 szkół podstawowych i 2 szkół gimnazjalnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie. Szkoły wzbogaciły się o około 150 komputerów, tablice multimedialne, drukarki 3D, pomoce dydaktyczne do nauk biologicznych, matematyczno – przyrodniczych i chemicznych, np. elektroskop, woltomierz, fantomy, wiatromierze, deszczomierze, gry logiczne, mikroskopy i wiele innych.  Obecnie sprzęt jest wykorzystywany również do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci.