Przebudowa dworców kolejowych Święta Katarzyna, Siechnice oraz Żerniki Wrocławskie

 Beneficjent: POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA

 Tytuł projektu: Przebudowa dworców kolejowych Święta Katarzyna, Siechnice oraz Żerniki Wrocławskie – Smardzów w szczególności na potrzeby kolei aglomeracyjnej w ramach ZIT WrOF

RPDS.05.02.02-02-0001/17-01

 Całkowita wartość: ponad 12 mln zł

 Wartość dofinansowania UE: ponad 4,4 mln zł

Okres realizacji projektu: od listopada 2017 r. do kwietnia 2019 r.

Dzięki unijnej dotacji przebudowane zostały trzy dworce kolejowe na stacjach: Siechnice, Święta Katarzyna oraz Żerniki Wrocławskie – Smardzów. W budynkach znalazły się m.in. funkcjonalne poczekalnie, pomieszczenia dla opiekunów podróżujących z małymi dziećmi, toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, a także punkt obsługi klienta. Zniknęły bariery architektoniczne we wszystkich obiektach, a bezpieczeństwa pasażerów strzeże monitoring.