Zakład Gospodarki Komunalnej w Siechnicach

 Tytuł projektu:  Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Siechnice – modernizacja oczyszczalni ścieków w Siechnicach

 Całkowita wartość: ponad  24 mln zł

 Wartość dofinansowania z UE: prawie 10 mln zł

 Okres realizacji projektu: 10.05.2016 r. – 20.11.2018 r.

Zdjęcie przedstawia proces budowlany podczas rozbudowy oczyszczalni ścieków, na pierwszym planie fundamenty i sciany nosne budynku, na drugim planie osadniki na ścieki zasobniki na ścieki,

 

Projekt realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Siechnicach to  największe przedsięwzięcie w obszarze inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy Siechnice
w ostatnich latach. Celem realizacji projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej
z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków. Dzięki jego wdrożeniu zostanie zabezpieczona możliwość odbioru i oczyszczania ścieków z obszaru poddawanego intensywnemu wzrostowi liczby ludności.  Ponadto nastąpi istotny wzrost bezpieczeństwa terenów wodonośnych miasta Wrocław oraz cennych pod względem ekologicznym obszarów Natura 2000. Nie można pominąć faktu, że nastąpi też znaczne polepszenie jakości oczyszczania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projekt  będzie pozytywnie oddziaływał nie tylko na mieszkańców gminy Siechnice, ale pozwoli na bezpieczne funkcjonowanie i rozwój społeczno- ekonomiczny mieszkańców gminy Wrocław oraz gmin ościennych zaopatrywanych w wodę przez MPWiK we Wrocławiu. To wszystko sprawia, że inwestycja  ma charakter strategiczny dla zabezpieczenia prawidłowego rozwoju całego regionu wrocławskiego oraz ma ogromny wpływ na ogólny obraz społeczno- gospodarczy Województwa Dolnośląskiego.

zdjecie przedstawia proces budowlany oczyszczalni ścieków - na pierwszym planie budowa zasobników na ścieki, dalej budynek w budowie