Gmina Długołęka

Tytuł projektu: Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Długołęce etap II i III (2014- 2018)

Całkowita wartość projektu: ponad 6,4 mln zł

Wartość dofinansowania z UE: ponad 2,2, mln zł

Okres realizacji projektu: 07.08.2015 r. – 31.10.2018 r.

zdjęcie przedstawia front budynku szkolno-przedszkolnego w Długołęce

Projekt jest częścią szerszego planu inwestycyjnego, którego długofalowym celem jest podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Długołęka. Potrzeba realizacji zadania wynikała
z konieczności zapewnienia przez Gminę Długołęka komfortowych i zgodnych z obowiązującymi standardami warunków nauczania w podległych placówkach oświatowych. Celem projektu jest poprawa warunków nauczania w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Długołęce poprzez podniesienie komfortu nauczania w placówce m.in. poprzez:

-zwiększenie i dostosowanie powierzchni edukacyjnej do potrzeb wszystkich uczniów – ulokowanie sal wszystkich klas w jednym, kompleksowym budynku, dostosowanie powierzchni sal lekcyjnych do potrzeb wynikających z wieku użytkowników i podstawy programowej;

– zapewnienie dostępu do wyspecjalizowanych pracowni: matematycznej, przyrodniczej
i komputerowej – zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych umożliwiających prowadzenie zajęć w różnych formach: warsztaty, laboratoria;

– zapewnienie przestrzeni wspólnej w postaci świetlicy – miejsca do odrabiania lekcji, integracji
z grupą rówieśniczą;

– zapewnienie dostępu do infrastruktury osobom niepełnosprawnym poprzez wyposażenie obiektu w rozwiązania przyjazne osobom niepełnosprawnym, w tym poruszającym się na wózku (winda, pochylnie, toalety, umywalnie).

Działania te przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa  podopiecznych ale również atrakcyjności miejsca jako kompleksowej placówki edukacyjnej.

zdjęcie przedstawia wnetrze gaminetu lekcyjknego, na pierwszym planie ławki i krzesła dla uczniów