Beneficjent: Gmina Jelcz-Laskowice

Tytuł projektu: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo –gaśniczego z podstawowym wyposażeniem ratownictwa technicznego i ekologicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Minkowicach Oławskich

RPDS.04.05.02-02-0002/16

Całkowita wartość: 380 346,75 PLN

Wartość dofinansowanie z UE: 308 545,32 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2016-30.11.2017

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Minkowicach Oławskich otrzymała nowy specjalistyczny sprzęt niezbędny do sprawnej i efektywnej pracy jednostki. Wśród wyposażania zakupiono lekki wóz strażacki wraz ze sprzętem ratownictwa medycznego. Samochód znacznie ułatwia prowadzenie akcji ratowniczych. Jego wyposażenie pozwala również na usuwanie skutków skażeń substancjami ropopochodnymi, które mogą pojawić w wyniku m.in. wypadków komunikacyjnych. Dzięki temu bezpieczeństwo mieszkańców zdecydowanie wzrosło.