Szkoły nowoczesnym miejscem edukacji w Gminie Jelcz-Laskowice

 Beneficjent: Gmina Jelcz-Laskowice

 Tytuł projektu: Poprawa jakości kształcenia w gminie Jelcz-Laskowice poprzez utworzenie 6 pracowni cyfrowych w szkołach podstawowych i gimnazjach

 RPDS.07.01.02-02-0023/16

 Całkowita wartość: ponad 870 tys. zł

 Wartość dofinansowania z UE: ponad 560 tys. zł

Okres realizacji projektu: od stycznia 2017 r. do września 2018 r.

zdjęcie przedstawia gabinet wyposarzony w komputery i tablicę multimedialną

Uczniowie pięciu szkół w Gminie Jelcz-Laskowice mogą rozwijać swoje kompetencje dzięki nowym, kompleksowo wyposażonym pracowniom cyfrowym. W ramach projektu utworzono 6 klasopracowni, w których znalazło się łącznie 150 stanowisk komputerowych. Na stanowiskach zainstalowano bogateoprogramowanie dydaktyczno-edukacyjne,zgodne z podstawą programową MEN, służące do nauki matematyki, j. polskiego, j. obcych, przyrody i nauk przyrodniczych, a także zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Każda z pracowni składa się z 25 stanowisk dla uczniów, stanowiska nauczyciela, zestawu tablicy interaktywnej z projektorem sieciowym, stanowiska drukującego (urządzenie wielofunkcyjne) oraz dodatkowego stanowiska do przygotowania lekcji dla nauczyciela – przenośnego komputera. Jedno stanowisko uczniowskie w każdej pracowni doposażono w nakładkę na klawiaturę dla osoby niepełnosprawnej oraz oprogramowanie pomagające osobom niewidomym i słabowidzącym obsłużyć komputer.

Pracownie przeznaczone są do prowadzenia działalności dydaktycznej z uczniami w wieku 6-16 lat podczas lekcji z różnych przedmiotów ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania platformy edukacyjnej i zakupionego oprogramowania. Sprzęt wykorzystywany jest również podczas zajęć pozalekcyjnych służących rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży np. koła matematyczne, językowe, fizyczne, biologiczno-chemiczne.

Projekt zrealizowano w czterech szkołach podstawowych i jednym gimnazjum na terenie Gminy Jelcz-Laskowice.

zdjęcie przedstawia gabinet wyposarzony w komputery i tablicę multimedialną