Tytuł: Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej 

 Beneficjent: Gmina Oborniki Śląskie

 Tytuł projektu: Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej  Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała”.

 RPDS.03.03.02-02-0001/16

 Całkowita wartość: ponad 10 milionów złotych

 Wartość dofinansowanie z UE: ponad 6,5 miliona złotych

Okres realizacji projektu: 17-12-2015 –  do: 12-10-2018

Zdjęcie przedstawia budynek świetlicy w Krynicznie po dokonanej termomodernizacji

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 7 obiektów użyteczności publicznej  zlokalizowanych na terenie Gminy Oborniki Śląskie, Gminy Czernica i Gminy Wisznia Mała, w tym:

  • Budynek OSiR w Obornikach Śl.
  • Budynek SP nr 2 w Obornikach Śl.
  • Budynek SP w Osolinie
  • Budynek ZS w Chrząstawie Wielkiej
  • Budynek świetlicy w Krynicznie
  • Budynek świetlicy w Malinie
  • Budynek ZS-P w Szewcach.

Wysokie koszty utrzymania w/w obiektów, a także przestarzałe rozwiązania grzewcze stosowane w budynkach są jednym z głównych problemów ochrony środowiska na terenie gmin Oborniki Śląskie, Czernica i Wisznia Mała. Występujące znaczne straty cieplne obniżają efektywność energetyczną systemów grzewczych i powodują występowanie emisji pyłów i gazów do atmosfery.

Samorządy zdecydowały się poddać procesowi termomodernizacji swoje budynki w zakresie m.in. modernizacja systemu grzewczego, wymiana przeszkleń i okien, docieplenie stropu, docieplenie stropodachu, wymiana pływ warstwowych dachowych i ściennych, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiany oświetlenia na oświetlenie energooszczędne.

Zdjęcie przedstawia budynek świetlicy w Malinie po termomodernizacji