Gmina Sobótka

Tytuł projektu:  Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce – przebudowa budynku Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

Całkowita wartość: ponad 8,3 mln zł

Wartość dofinansowania z UE: ponad 3,2 mln zł

Okres realizacji projektu: 16.10.2014 r. – 30.03.2018 r.

 

Aby jeszcze bardziej wykorzystać potencjał turystyczny i historię pradawnych rytuałów pogańskich stworzono Regionalne Centrum Kultury Słowiańskiej. To nowoczesny obiekt, świadczący usługi kulturalne. Dzięki dotacji unijnej, przeprowadzono kompleksową przebudowę budynku, przede wszystkim udostępniono salę widowiskową i pomieszczenia lokalnym animatorom sztuki. Celem projektu, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, jest ochrona, zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego rejonu Ślęży. Dzięki podjętym działaniom utworzono nową przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej, powstał spójny system informacji o walorach kulturowych. Niewątpliwym atutem jest również wzrost atrakcyjności kulturalnej i pielęgnacja kultury słowiańskiej w Masywie Ślęży, jak również wzbogacenie oferty imprez kulturalnych – oferta gminy Sobótka wzbogaci się o nowe przeglądy muzyczne, koncerty, występy znanych aktorów i muzyków, przedstawienia teatralne, występy kabaretów, projekcje filmów, wystawy, wernisaże, spotkania autorskie. Szacuje się ,że każdego roku miejsce odwiedzi minimum 12.500 osób. Jest to miejsce spotkań – gdzie organizowane są  imprezy kulturalne wystawy tematycznych i inne wydarzenia promujące Sobótkę, Ślężę i okolice.