Gmina Wrocław

Tytuł projektu: Wrocław Miastem @ktywnych

 Całkowita wartość: 4 mln zł

 Wartość dofinansowania z UE:  3, 4 mln zł

 Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 30.06.2018 r.

 

Projekt był kierowany do zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wrocławian, korzystających ze wsparcia MOPS Wrocław. Głównym jego celem było zwiększenie szans tej grupy  na integrację społeczną oraz podniesienie  jej zdolności do zatrudnienia. W ramach „WM@” wsparciem objęto ponad 480 osób, zrealizowano blisko 80 różnego rodzaju kursów, szkoleń, warsztatów. Bardzo ważnym było dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. W pierwszej kolejności zorganizowano warsztaty rozwijające kompetencje osobiste i społeczne (jak np. wyjazdowe warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców z dziećmi, wyjazdowe warsztaty edukacyjno – aktywizacyjne dla osób z niepełnosprawnością). Następnie realizowano kursy dające konkretne kwalifikacje (jak np. kurs operatora wózków widłowych, obrabiarek sterowanych numerycznie, prawa jazdy, kursy językowe czy komputerowe). Oferowano też ćwiczenia rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością, konsultacje psychologiczne, dofinansowywano studia osobom opuszczającym domy dziecka i rodziny zastępcze. Efekty projektu są nadal monitorowane, ale już dziś wiadomo, że ponad 100 osób podjęło pracę. Ponad 80 osób zdobyło kwalifikacje zawodowe. Blisko 170 osób poprawiło jakość swojego społecznego funkcjonowania.