Instytucja Organizująca Konkurs dokonała aktualizacji formularza Excel dla konkursów ogłoszonych w ramach Działania 8.4 Godzenia życia zawodowego i prywatnego. Wydruk poprzedniej wersji pozwalał na drukowanie arkusza “słowniki programowe”, który nie powinien być widoczny.

Dodatkowo IOK umieściła plik naprawczy pozwalający na usuniecie problemu w przypadku kiedy Wnioskodawca ma już wypełniony formularz.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj – KLIKNIJ.