4 lipca 2017 r. uchwałą nr 4033/V/17 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego  2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2017. Aktualna dokumentacja poniżej.