Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w 2017 roku
Treść:
21 listopada 2016 r. uchwałą nr 3009/V/16 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020 na rok 2017.
Szczegółowe informacje pod tutaj