22 lipca 2020 r. uchwałą nr 2410/VI/20  Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął w trybie obiegowym zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2020.

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW NA 2020 – zatw. 22 LIPCA 2020

Uchwała nr 2410_VI_20 z dnia 22 lipca wraz z uzasadnieniem

Wykaz zmian w Harmonogramie naborów na 2020 – 22 LIPIEC 2020